У вівторок 27 листопала 2012 р. у рамках циклу «Цікаві зустрічі» Екологічного гуртка кафедри РВПР і ОП та викладання студентам географічного факультету курсу «Проблеми збалансованого розвитку територій» відбувся круглий стіл з Степаном Михайловичем Стойком – професором, доктором біологічних наук, доктором гоноріс кауза на тему: «Історія та сучасний стан природоохоронної справи».

Професор Стойко С.М. розповів про своє бачення організації охорони природи в Україні, обґрунтував необхідність розвитку нового наукового напрямку – «Охорона біосфери» («Геосозологія»), його основні завдання, об'єкт та предмет наукових досліджень. Зробив екскурс в історію організації перших природоохоронних об'єктів у світі та специфіку створення їх в Україні.

Зустріч пройшла у цікавій дискусії, в якій обговорювалася сучасні проблеми природоохоронної діяльності, неефективність сучасного функціонування об'єктів природо-заповідного фонду (ПЗФ). Степан Михайлович розповів про закордонний досвід функціонування ПЗФ та можливість його використання в сучасних умовах на Україні.

Степан Михайлович відзначив важливість для кожного фахівця знання іноземних мов, адже це дозволить розширювати міжнародну співпрацю в галузі охорони природи та переймати закордонний досвід. Професор побажав всім студентам успіхів у подальшій професійній діяльності та особистому житті.