Навчально-пізнавальна поїздка на Львіське сміттєзвалище

6 листопада 2012 р. доцентами кафедри раціонального використання природних ресурсів та охорони природи Іриною Койновою та Наталією Блажко організована навчальна поїздка на Львівське міське звалище твердих побутових відходів поблизу с.Грибовичі Жовківського району. Польове семінарське заняття на тему „Еколого-економічні аспекти поводження з твердими побутовими відходами (на прикладі функціонування Львівського сміттєзвалища)” відбулося у рамках вивчення студентами ГРФ – 54м та ГРФ – 54с спецкурсів „Антропогенна трансформація довкілля ” та „Збалансований розвиток територій”

Студенти ознайомились з основними екологічними проблемами, які виникають при складуванні твердих побутових відходів: забруднення атмосферного повітря звалищними газами, просочування з тіла сміттєзвалища забруднюючих речовин з інфільтратами у поверхневі та підземні води, забруднення довкілля нафтопродуктами від гудронових «озер». Головний еколог Львівського сміттєзвалища розповів також про роботу очисних споруд та заходи щодо попередження забруднення довкілля. Висвітлив актуальні управлінські проблеми, наявність яких перешкоджає здійсненню ефективних природозахисних заходів: припинення дегазації полігону і вилучення з тіла сміттєзвалища парникових газів (через закінчення дії Кіотського протоколу), мала потужність очисних споруд, відсутність дієвої системи сортування сміття тощо.

Проведення таких польових семінарів – дієвий метод екологічної освіти, який дозволяє побачити не лише проблему, але й причини її виникнення.