Другий Міжнародний науковий семінар

„Природні ресурси регіону: проблеми метризації, використання й охорони”

18 квітня 2013 року на географічному факультеті відбувся Другий Міжнародний науковий семінар „Природні ресурси регіону: проблеми метризації, використання й охорони”, присвячений 25-річчю кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи Львівського національного університету імені Івана Франка.
У роботі міжнародного семінару взяли участь науковці у галузях географії, лісівництва, природоохоронної справи з Польщі, Білорусі й України. Українські учасники семінару прибули з Києва, Львова, Тернополя, Ужгорода. На семінарі було виголошено 18 доповідей , з яких п'ять ? на пленарному засіданні.
Учасників семінару привітали проректор з науково-педагогічної роботи Львівського національного університету імені Івана Франка Звенислава Мамчур, ректор Національного лісотехнічного університету України, академік НАН України Юрій Туниця, декан географічного факультету Володимир Біланюк, відомий вчений, професор Степан Стойко, завідувач кафедри геоморфології і палеогеографії Ярослав Кравчук, завідувач кафедри фізичної географії Анатолій Мельник, завідувач кафедри економічної і соціальної географії Олег Шаблій, завідувач кафедри конструктивної географії та картографії Валерій Петлін, доцент кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів Андрій Кирильчук.
Завідувач кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи проф. С. Кукурудза виголосив доповідь на тему: „Чверть століття в пошуках оптимальних варіантів дослідження природного довкілля і підготовки фахівців”, у якій відзначив становлення кафедри як наукового й педагогічного підрозділу географічного факультету Франкового університету. Кафедрою підготовлено кількасот висококваліфікованих фахівців, 22 кандидати і три доктори наук. Викладачі кафедри опублікували десятки монографій, навчальних посібників і підручників, організували п'ять міжнародних конференцій і наукових семінарів, чимало природоохоронних акцій. Серед інших доповідей слід відзначити доповідь проф. П. Третяка, яка присвячена питанням біоенергетики лісового ландшафту. Проф. М. Назарук проаналізував природоохоронні дослідження на географічному факультеті протягом кінця ХХ-поч. ХХІ ст. Завершилося пленарне засідання доповіддю проф. С. Стойка і доц. І. Койнової „Антропогенна трансформація природних екосистем Українських Карпат та програма сталого розвитку”.
Цікавою і змістовною була доповідь проф. Мальської М.П. та ст. викл. Юрія Зінька про сталий туризм Українських Карпат, доц. Віталія Брусака про сучасний стан і перспективи розвитку природно-заповідних територій та формування екологічної мережі, Дмитра Карабчука (Національний лісотехнічний університет України) про продуктивність надземної фітомаси дерев ялини європейської в природних лісостанах. Анатолій Павелко доповів про екологічні ризики в гідроенергетиці карпатських річок, Лілія Бей про проблеми дослідження впливу екологічного стану автотранспортних зон урбосистем на здоров'я населення, Софія Комариця – про сучасний стан та перспективи охорони карстового рельєфу Галицького Придністер'я. Дискусію викликала доповідь Ярослава Іваха про територіальні аспекти дослідження соціоекологічних проблем у Львівській області.
Завершився науковий семінар прийняттям ухвали, в якій пролунав заклик до влади, підприємців, освітян, релігійних конфесій та молоді раціонально використовувати Богом дані нам природні ресурси, примножувати, відтворювати та охороняти їх для майбутніх поколінь.

Програма конференції