Презентація монографії Мирослава Сивого, Ігоря Паранька, Євгена Іванова “Географія мінеральних ресурсів України”

У понеділок, 20 травня 2013 р., в 35 аудиторії відбулася презентація монографії Мирослава Сивого, Ігоря Паранька, Євгена Іванова “Географія мінеральних ресурсів України” (684 с., 105 рис., 66 табл.). Це перша в Україні підсумкова й актуалізована монографічна робота конструктивно-географічного спрямування, яка охоплює різні аспекти видобування, збагачення, раціонального використання й охорони всіх існуючих в державі видів корисних копалин. У невеликій аудиторії зібралося близько 40 слухачів. Присутніх викладачів, аспірантів і студентів (здебільшого кафедри конструктивної географії і картографії) доцент кафедри конструктивної географії і картографії Євген Іванов ознайомив із біобібліографічними даними співавторів, змістом й наочністю монографічної роботи, розповів про особливості процесу написання та видання цієї наукової праці. Завершилася презентація традиційно даруванням монографії із підписом автора.