Питання до вступного іспиту в аспірантуру за спеціальністю: 11.00.11 – Конструктивна географія і раціональне використання природних ресурсів

Програма вступного іспиту в аспірантуру
за спеціальністю 11.00.02 “Економічна та соціальна географія”

Програма вступного іспиту в аспірантуру за
спеціальністю 11.00.01. Фізична географія, геофізика та геохімія ландшафтів

Програма кандидатського іспиту за
спеціальністю 11.00.04. Геоморфологія і палеогеографія