Григорій Величко
 

Г.Величко захистив дисертацію на тему “Пластика українсько-польських земель з особливою увагою до Карпат” (1893). Заслугою Г.Величка є спроба першого природно-географічного поділу Карпат, де він вперше використав термін “бескид” для позначення певного типу гір. Цей термін широко використовують і сьогодні в географічних поділах Карпат. Серед інших праць Г.Величка варто згадати “Народописну карту українсько-руського народу” (1896), яка започаткувала українську етнокартографію, а також надруковану частково “Географію України-Руси” (1902).