Володимир Кубійович
 

Великий внесок В. Кубійович зробив у становлення і розвиток української картографії. Найвидатнішим твором у цій ділянці є “Атляс України й суміжних країв” виданий у 1937 р. у Львові. Для підготовки цього видання В. Кубійович згуртував велике коло західноукраїнських учених – географів, картографів, природознавців, геологів, археологів, істориків, філологів та ін., переважно зі Львова. Серед яких: І. Крип'якевич, І.Іваницький, Ю. Полянський, В. Садовський, І. Тесля, М. Кулицький та ін. Під його керівництвом опубліковано майже два десятки карт, присвячених населенню України. У повоєнні роки В.Кубійович був відомим передусім як енциклопедист, організатор і головний редактор “Енциклопедії українознавства”, що вийшла на Заході українською й англійською мовами. Ця енциклопедія вважається найбільшим досягненням української науки в діаспорі, тепер вона стала великим надбанням усього українського народу. Видання енциклопедії доводить зрілість нації, самоусвідомлення як частини людства, його історії та культури.