Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Національна академія наук України
Інститут геологічних наук
Львівська геологічна експедиція
Комітет досліджень антропогену ПАН
Університет Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, РП)
Польське географічне товариство

ХVІ українсько-польський семінар
НАЙДАВНІШІ ЛЕСИ ПОДІЛЛЯ І ПОКУТТЯ:проблеми генези, стратиграфії, палеогеографії

Зміст
Матеріали ХVІ українсько-польського семінару
смт. Скала-Подільська Тернопільської обл., 13–16 вересня 2009 р.