24-27 вересня 2014 р.
Львів
Розтоцький географічний стаціонар
Чорногірський географічний стаціонар
Міжнародна наукова конференція
"Ландшафтознавство: Стан, проблеми, перспективи"
>>>

 

16 вересня 2014 р.
Львів
Міжнародна конференція Forum Carpaticum-2014 >>>

5-7 вересня 2014 р.
Львів
Чорногірський географічний стаціонар
VІIІ наукова конференція "Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід" >>>

 

15 травня 2014 р.
Львів
XV студентська наукова конференція "Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії  в Україні" >>>

 

13 травня 2014 р.
Львів
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих ученихаспірантів і студентів "Україна і світ: суспільно-географічні виміри" >>>

 

 

4-6 жовтня 2013 р.,
VII Міжнародна конференція
«Географія, економіка і туризм:національний та міжнародний досвід >>>


 

19-20 вересня 2013 р.,
Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми генетичного, географічного, історичного, екологічного ґрунтознавства» >>>

 

   

16–18 травня 2013 р.
Львів
Міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю географії у Львівському університеті

   
   

 

 

5-7 жовтня 2012 р.
м. Львів
VI Міжнардна конференція
"Географія і туризм: національний та міжнародний досвід"

 
   

 

 

6-9 вересня 2012 р.
Чорногірський географічний стаціонар
ІV Міжнародний семінар
“Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат” >>>

 

11-13 листопада 2010 р.,
м. Львів

Міжнародна наукова конференція
Фундаментальні і прикладні геоморфологічні дослідження: стан, проблеми, напрями >>>

   

9-11 жовтня 2009 р.,
м. Львів- Брюховичі

ІІІ міжнародна конференція
Географія і туризм: європейський досвід >>>

 

15-17 травня 2009 р,
Чорногірський географічний стаціонар

Науково- регіональна конференцїя
Природні комплекси й екосистеми верхів'я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона >>>