24-27 вересня 2014 р.
Львів
Розтоцький географічний стаціонар
Чорногірський географічний стаціонар
Міжнародна наукова конференція
"Ландшафтознавство: Стан, проблеми, перспективи"
>>>
16 вересня 2014 р.
Львів
Міжнародна конференція Forum Carpaticum-2014 >>>
11-14 вересня 2014 р.
Чорногірський географічний стаціонар
міжнародний семінар "Проблеми геоморфології і палеогеографії Українських Карпат" >>>
5-7 вересня 2014 р.
Львів
Чорногірський географічний стаціонар
VІIІ наукова конференція "Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід" >>>
22-29 липня 2014 р.
Чорногірський географічний стаціонар
Польова літня школа-семінар гірського ландшафтознавства "Дослідження станів гірських ландшафтів в умовах туристично-рекреаційних навантажень">>>
13 червня 2014 р.
Розтоцький географічний стаціонар
Науковий семінар кафедри фізичної географії >>>
26 травня 2014 р.
Розтоцький географічний стаціонар
Науковий семінар кафедри фізичної географії >>>

15 травня 2014 р.
Львів
XV студентська наукова конференція "Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії  в Україні" >>>

13 травня 2014 р.
Львів
Всеукраїнська науково-практична конференція молодих ученихаспірантів і студентів "Україна і світ: суспільно-географічні виміри" >>>

3-7 лютого 2014 р.
Чорногірський географічний стаціонар
V (II зимова) польова школа-семінар гірського ландшафтознавства "Дослідження зимових станів ландшафту" >>>

24 жовтня 2013 р.
Львів
Спільний науковий семінар кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка та відділу територіальних суспільних систем і просторового розвитку Інституту регіональних досліджень НАН України >>>

4-6 жовтня 2013 р.
Львів
VII Міжнародна конференція
"Географія, економіка і туризм: національний та міжнародний досвід" >>>

19-20 вересня 2013 р.,
Львів
Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми генетичного, географічного, історичного, екологічного ґрунтознавства» >>>

5-12 серпня 2013 р.,
Чорногірський географічний стаціонар

Польова літня школа-семінар гірського ландшафтознавства «Ландшафтознавчі дослідження басейнових систем»

16–18 травня 2013 р.
Львів
Міжнародна наукова конференція, присвячена 130-річчю географії у Львівському університеті

6-13 серпня 2012 р.,
Чорногірський географічний стаціонар

Третя польова літня школа-семінар гірського ландшафтознавства

   
1-15 серпня 2011 р.,
Чорногірський географічний стаціонар

Польова літня школа гірського ландшафтознавства

   

11-13 листопада 2010 р.,
м. Львів

Міжнародна наукова конференція
Фундаментальні і прикладні геоморфологічні дослідження: стан, проблеми, напрями

   

16-19 вересня 2010 р.,
Чорногірський географічний стаціонар

Міжвідомчий науковий семінар
ПРОБЛЕМИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛАНДШАФТНОГО І БІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ

   

14-15 травня 2010 р.,
м. Львів-Брюховичі

Міжнародний науковий семінар
Стаціонарні географічні дослідження: досвід, проблеми , перспективи

 

3-8 лютого 2010 р.,
Чорногірський географічний стаціонар

Зимова школа ландшафтознавства

 

9-11 жовтня 2009 р.,
м. Львів- Брюховичі

ІІІ міжнародна конференція
Географія і туризм: європейський досвід

 

13–16 вересня 2009 р.,
смт.Скала-Подільська

ХVІ українсько-польський семінар
Найдавніші леси Поділля і Покуття: проблеми генези, стратиграфії, палеогеографії

 

15-17 травня 2009 р, Чорногірський географічний стаціонар

Науково- регіональна конференцїя
Природні комплекси й екосистеми верхів'я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона

 

12–16 вересня 2007 р.,
м.Луцьк

ХІV українсько-польський семінар
Проблеми середньоплейстоценового інтергляціалу

 
7–10 вересня 2006 р.,
Чорногірський географічний стаціонар
ІІ міжнародний семінар
Проблеми геоморфології і палеогеографії українських Карпат
 

11–15 вересня 2005 р.,
с. Шацьк

ХІІІ українсько-польський семінар
Гляціал і перигляціал Волинського Полісся