Проблеми гірського ландшафтознавства
ЛНУ ім. Івана Франка
Географічний факультет Інформація про збірник Вимоги до оформлення статей