ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕР СИТЕТУ
Серія географічна. 2005. Випуск 32.

   
Зміст Contents
   

ОХОРОНА І СТАЛЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛІСУ ТА ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ

 

Ангельстам П. Стабільність лісів та заліснених територій: необхідність поєднання екологічних та управлінських аспектів на рівні ландшафту

3
Бігун Ю. Принципи сталого лісового менеджменту в рамках
економічного розвитку регіону
19
Емері M. Недеревні лісові продукти та засоби існування у верхній частині півострова Мічигану
33

Круглов І. Геоекологічний аналіз лісогосподарського потенціалу Сколівських Бескидів засобами геоматики

 

43
Кульчицька Е. Напрями розвитку рекреаційно-туристичного
лісокористування в умовах сталого розвитку
56

Непийвода В. Власність на ліси в Україні: сучасний стан та перспективи формування

67
ОХОРОНА ПРИРОДИ І ПРИРОДО-ЗАПОВІДНІ ТЕРИТОРІЇ
 
Джорджио А., Мелен О. Концепція транскордонного біосферного заповідника в дії: випробування “Дельти Дунаю”
75
Воронцов Д., Коханець М., Мілкіна Л. Грабові ліси національного природного парку “Сколівські Бескиди”
87
Елбакідзе М., Завадович О., Ямелинець Т. Методичні аспекти інвентаризації зелених зон урбанізованих територій (на прикладі регіонального ландшафтного парку “Знесіння”)
96
Зінько Ю., Брусак В., Дзядик Б. Напрями впровадження елементів сталого туризму в Ужанському національному парку
110
Койнова І., Завадович О. Особливості функціонування та можливості збалансованого розвитку регіонального ландшафтного парку “Знесіння”
121
Кричевська Д. Планувальна організація території Ужанського
національного природного парку
130
Тисячнюк М., Рейсман Дж. Призначення спеціальних природоохоронних територій у Росії: роль транскордонних організацій охорони довкілля
142
Гуль Н., Сенчина Б., Хомин Б. Проблема сталого функціонування національних парків Карпатського регіону
155
ТУРИЗМ І СТАЛИЙ РОЗВИТОК
 
Смаль В., Смаль І. Туризм і сталий розвиток
163
СТАЛИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНІВ
 
Кіптач Ф. Концептуальні та методичні аспекти оцінювання рівнів розвитку екологічної депресії у регіонах України

174
Феленчак Ю. Ландшафтні основи сталого розвитку заселених територій
184
ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ
 
Бєляков О. Екологічна реклама та екомаркування як складові сталого розвитку
190
Назарук М. Роль соціоекології у вирішенні проблем сталого розвитку
197