ДВА ДЕСЯТИЛІТТЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З ПРОБЛЕМ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ ПРИРОДИ
Кукурудза С. І.
Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. П. Дорошенка 41, м. Львів, 79000, Україна

Розглянуто вплив хімічних забруднювачів довкілля на здоров’я людини. Схарактеризовано
пов’язані з цим види захворювань. Окрему увагу приділено Україні, де виділено низку медико-географічних регіонів.

Ключові слова: здоров’я людини, хімічні забруднювачі довкілля, медико-географічні регіони.

 
TWO DECADES OF TRAINING OF THE SPECIALISTS IN THE FIELD OF NATURE USEAGE AND NATURE PROTECTION
S . Kukurudza
Ivan Franko National University of Lviv,
Doroshenk Str., 41, UA 79000 Lviv, Ukraine

The Chair Of The Natural Resources Rational Usage and Nature Protection (NRRU and NP) on the Geography Faculty of the National University by Ivan Franko was founded by the order of the rector No. 658 of April 20, 1988 for the preparation of high-qualified specialists in the different fields of nature usage and natural protection. Main directions of the Chair members activities during the last two decades are described.

Key words: Chair, scientific and educational work, educational and production trainings, scientific books, copybooks, manuals.

Article