ЕКОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ В УКРАЇНІ
З. Паньків

Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000, Україна

Проаналізовано сучасну структуру земельних ресурсів України та розкрито основні екологічні проблеми землекористування, зумовлені проведенням земельної реформи.

Ключові слова: земельні ресурси, землекористувачі, ринок землі, ренатуралізація, земельна реформа.

 

ECOLOQICAL PROBLEMS OF TNE LAHD USING IN UKRAINE
Z. Pan’kiv

Ivan Franko National University of Lviv,
Р. Doroshenko St., 41, UA – 79000, Lviv, Ukraine

It has been analysed the structure of the land resources of Ukraine and revealed the main ecological problems of the land using, which are caused by the performing of the agrarian reform.

Key words: land resources, land users, land market, renaturelization, agrarian reform.

Article