ВМІСТ СВИНЦЮ В ҐРУНТАХ І РОСЛИНАХ
ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ПОШИРЕННЯ НОЗОКЛАСІВ
Волошин І.М.1, Мезенцева І.В.2

1 Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. П.Дорошенка, 41, м. Львів, 79000, Україна
2 Луцький біотехнічний інститут,
вул. Сагайдачного, 6, м. Луцьк, 43020, Україна

Розглянуто негативний вплив важких металів, зокрема свинцю, на поширеність хвороб. Проаналізовано накопичення свинцю в листовій поверхні парково-вуличних насаджень та урбанізованих ґрунтах міст Волинської області.

Ключові слова: техногенне навантаження, важкі метали, поширеність хвороб, нозологічні класи, парково-вуличні насадження, урбанізовані ґрунти.

 
TABLE OF CONTENTS OF LEAD IN A SOIL-PLANT COVER BUT HIS
INFLUENCE ON DISTRIBUTION OF NOZOLOGICAL CLASSES
I. Voloshin1, I. Mezenceva2

1Ivan Franko National University of Lviv,
Doroshenko St., 41, UA – 79000 Lviv, Ukraine;
2Biotechnical Institute of Lutsk,
Sagaidachnogo St., 6, UA – 43020 Lutsk, Ukraine

The negative influencing of heavy metals is examined in the article, in particular lead, on prevalence of illnesses. The accumulation of lead is analysed in the sheet surface of the park-streets planting and urbanized soils of cities of the Volyn Region.

Key words: technogenic load, heavy metals, prevalence of illnesses, nozological classes, park-streets planting urbanized soils.

Article