ГЕОПРОСТОРОВІ ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ
РЕСУРСІВ: СВІТ І УКРАЇНА
О. Перхач

Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000, Україна

Розглянуто просторові аспекти використання водних ресурсів у глобальному та регіональному масштабах. Детально охарактеризовано галузеві напрями та регіональні особливості використання водних ресурсів в Україні.

Ключові слова: водні ресурси, водозабезпечення, водокористування, напрями використання водних ресурсів.

 
GEOSPATIAL FEATURES OF THE USE OF WATER RESOURCES:
THE WORLD AND UKRAINE
O. Perkhach

Ivan Franko National University of Lviv,
P. Doroshenko Str., 41, UA – 79 000 Lviv, Ukraine

The spatial aspects of the use of water resources are Examined in global and regional scales. Of a particular branch directions and regional features of the use of water resources are more in detail characterized in Ukraine.

Key words: water resources, water securing, water consumptions, straight on uses of water resources.

Article