СТАН ПОВІТРЯНОГО БАСЕЙНУ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ ТА
ГОЛОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ ЙОГО ЗМІН
Х. Бобко

Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000, Україна

Висвітлено динаміку забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами від стаціонарних і пересувних джерел у Львівській області. Проаналізовано їхню територіальну відмінність за адміністративними районами.

Ключові слова: повітряний басейн, джерела забруднення, шкідливі речовини, рівень викидів.

 
THE CONDSTION OF POOL AND MAIN TENDEN OF IN CHANGES IN
LVIV REGION
H. Bobko

Ivan Franko National University of Lviv,
Doroshenka Str., 41, UA – 79000 Lviv, Ukraine

The paper presents changes of air pollution with extras of harmful matters from states and movies sources of pollution in Lviv region. This research is an attempt to analyze their territorial difference of administrative.

Key words: air pool, sources of pollution, extras of harmful matters, the level of efflux.

Article