СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ ПРИРОДООХОРОННОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
БІОСФЕРНОГО РЕЗЕРВАТУ „ШАЦЬКИЙ”
В. С. Найда

Шацький національний природний парк
вул. Жовтнева, с. Світязь, Шацький р-н, Волинська обл., 44021, Україна

Загальнодержавна програма формування екологічної мережі України на 2000–2015 р. передбачає створення спільних транскордонних елементів з подальшою інтеграцією у загальноєвропейську екологічну мережу. Висвітлено основні напрями розвитку біосферного резервату „Шацький”.

Ключові слова: екомережа, стратегія розвитку, біосферний резерват „Шацький”., Західне Полісся.

 
STRATEGIC ASPECTS OF THE NATURE PROTECTION ACTIVITY IN
THE BIOSPHERE RESERVE SHATSKYY
Naida V.S.

National Park of Shatsk
Zhovtneva st, Svityaz village, Shatsky districs, Volyn’ region, UA-44021, Ukraine

The national program of forming of ecological network of Ukraine on 2000–2015 foresees creation of elements with subsequent integration in the European ecological network. Basic directions of development of BR «Shatskiy» are reflected in the article.

Key words: ecological network, strategy of development, BR „Shatskiy”, „Western Polissya”.

Article