ІСТОРІЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТЕРИТОРІЇ
ЯВОРІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО ПРИРОДНОГО ПАРКУ
В. Шушняк, Г. Савка

Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. П. Дорошенка, 41/62, м. Львів, 79000, Україна

Наведено маловідомі факти природоохоронних досліджень території Яворівського національного природного парку. Подано історію його створення. Проаналізовано наукові доробки різних наукових шкіл. Показано особливості охорони природи Українського Розточчя починаючи з середини ХІХ ст.

Ключові слова: національний природний парк, пам’ятка природи, заказник, охорона природи.

 
HISTORY OF NATURE PROTECTION RESEARCH ON THE
TERRITORY OF YAVORIVS'KYJ NATIONAL PARK
V. Shushnyak, H. Savka

Ivan Franko National University of Lviv

Little known facts of nature protection research of the territory of Yavorivs'kyj National Park are adduced. The history of its creating is presented. Scientific works of different scientific schools have been analyzed. The peculiarities of nature protection of Ukrainian Roztochya since the middle of XIX century are highlighted.

Key words: National Natural Park, Preserve, nature protection.

Article