ГЛОБАЛЬНА СИСТЕМНА ЗБАЛАНСОВАНІСТЬ ЯК ПРОЯВ
СТІЙКОГО РОЗВИТКУ
Монастирський В. Р.

Львівський національний університет імені Івана Франка,
вул. П. Дорошенка, 41, м. Львів, 79000, Україна
e-mail :mwr66@ukr.net

Розглянуто поняття системної збалансованості геосистем, їхні взаємозв’язки і взаємозалежність між ними, що безпосередньо стосується сталого розвитку загалом. Особливу увагу приділено загальному потеплінню, сталим і змінним температурним режимам окремих систем. Проаналізовано показники зміни температури в часі, що дало змогу визначити певні відхилення від норми.

Ключові слова: екологізація, глобальна збалансованість, стійкість.

 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT AS A BASIS OF THE BALANCE OF GLOBAL SYSTEM
V. Monastyrskyy
Ivan Franko National Universiti of Lviv,
P. Doroshenko Str., UA 79000 Lviv, Ukraine
e-mail : mwr66@ukr.net

System balance of geosystems, their connection and interrelation concerning stable development as a whole are considered. Special attention is paid to general warming, stable and changing temperature conditions of certain systems. We have analyzed changes of temperature during certain periods of time.

Key words : planet Earth, sustainability, ecologization, earth balance, balance

Article