ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Серія географічна. 2009. Випуск 37.

 
Зміст Contents
   

Кукурудза С.І. Два десятиліття підготовки фахівців з проблем природокористування та охорони природи
Анотація

13

Стойко С. М. Геосозологія – інтегральна природоохоронна наука та завдання созології ландшафтів
Анотація

16
Казімеж Генрик Дигусь Рослинність стариць в агрокультурних ландшафтах центральної частини Західного Бугу (Східна Польща)
Анотація
9

Зузук Ф. В., Кутовий С. С., Ільїн Л.  В., Колошко Л. К.,. Нетробчук І. М, Міщенко О. В., Химин М. Природні ресурси Волинської області
Анотація

21

Царик Л. П., Царик П. Л.Геоекологічні підходи до оцінки ступеня збалансованості природокористування
Анотація

9

Монастирський В. Р. Глобальна системна збалансованість, як прояв стійкого розвитку
Анотація

8

Білик Г. Основи правового регулювання поводження з твердими побутовими відходами в Україні
Анотація

21

Сивий М. Я. До проблеми раціонального використання мінерально-сировинних ресурсів регіону
Анотація

14

Кучманич Н. Перспектива видобутку йоду з пластових вод нафтогазових родовищ Бориславського нафтопромислового району
Анотація

9

Кіптач Ф. Стан використання та охорона земель сільсько-господарського призначення у регіонах України
Анотація

11

Паньків З. Екологічні проблеми землекористування в Україні
Анотація

7

Гнаткович О. Д., Смолінська С. Д. Проблеми раціонального використання сільськогосподарських земель у Львівській області
Анотація

9

Волошин І. М., Матвійчук Л. Ю. Оцінка поглинальних властивостей полютантів приавтомагістральними деревами
Анотація

10

Волошин І. М., Мезенцева І. В. Вміст свинцю в грунтово-рослинному покриві та його вплив на поширення нозокласів
Анотація

12

Муха Б., Руда О. Мікрокліматичні особливості Дубровицького ландшафту південного Розточчя
Анотація

9

Мельник А., Шубер П., Шушняк В., Костів Л., Березяк В. Фізико-географічні передумови, динаміка та наслідки катастрофічного паводка 2008 року у верхів'ї річки Прут
Анотація

22

Перхач О. Геопросторові особливості використання водних ресурсів: світ і Україна
Анотація

9

Ліхо О., Гроховська Ю.,Веремійчик І. Оцінка якості води р. Турія за індексом фітоіндикації
Анотація

8

Грех В. Рибні ресурси басейну річки Верещиці: використання, відтворення й охорона
Анотація

17

Гурська Т. І. Оцінка якості поверхневих вод басейну річки Сян
Анотація

12

Блажко Н. Використання й охорона ресурсів перезволожених ландшафтних систем Львівської області
Анотація

16

Теліш П. Антропогенна трансформація в лісах Верхньодністровських Бескид та шляхи її оптимізації
Анотація

13

Назарук М. Регіональні особливості соціально-екологічного дослідження м. Львова
Анотація

11

Собечко О. Зелена зона міста Львова та її екологічний стан
Анотація

12

Бобко Х. Стан повітряного басейну у Львівській області та головні тенденції його змін
Анотація

12

Ільїна О. В. Болотні геокомплекси Волині як резерв для розширення природно-заповідного фонду
Анотація

12

Найда В. С. Стратег ічні аспекти природоохоронної діяльності біосферного резервату «Шацький».
Анотація

13

Койнова І., Рожко І. Сучасний антропогенний вплив на природні комплекси Чорногірського масиву Українських Карпат
Анотація

15

Коберніченко Т. Рекреаційний потенціал гірських сіл Львівської області
Анотація

5

Худоба В. Хрінниківське водосховище як найбільший рекреаційний об'єкт Волинської височини
Анотація

8

Безручко Л. Перспективи розвитку рекреаційної діяльності на території Шацького національного природного парку
Анотація

18

Шушняк В., Савка Г. Історія природоохоронних дослідженнь на території Яворівського національного парку
Анотація

10