ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Серія географічна. 2011. Випуск 39.

 
Зміст Contents
   

Бабюк Л. Розробка проекту екологічної стежки “Джуринський каньйон” як
засобу раціонального використання території урочища Червоне
Анотація

3

Байрак Г. Аерокосмічні дослідження змін природно-господарських
компонентів у басейні Полтви на межі ХХ–ХХІ ст
Анотація

10
Біланчин Я., Гошуренко Л., Свідерська І. Природа кислотності чорноземних
ґрунтів острова Зміїний
Анотація
22

Богуцький А., Волошин П. Інженерно-геологічна характеристика порід лесово-
ґрунтової серії опорного розрізу Дубно (Тараканів), Волинська височина
Анотація

28

Богуцький А., Дмитрук Р., Думас І. Природні умови часу формування
дубнівського викопного ґрунту Галицького Придністер’я.
Анотація

35

Брусак В., Бакун В. Методичні аспекти класифікації і паспортизації геолого-
геоморфологічних пам’яток природи
Анотація

44

Войтків П. Роль лісу у формуванні властивостей буроземів Українських
Карпат.
Анотація

52

Волошин І., Чикайло Ю. Геохімічний аналіз ґрунтів приавтомагістральних смуг
автотраси Львів–Краковець
Анотація

63

Волошин П. Підтоплення території міста Львова: причини, закономірності
розвитку, екологічні наслідки
Анотація

72

Гальчак А. Вплив Галицького регіону на результати виборів президента
України 2010 року
Анотація

78

Гаськевич В., Сова О. Лучні ґрунти Сянсько-Дністерської височини
Анотація

86

Гнатюк Р. Розріз верхньоплейстоценового ґрунтово-лесового покриву в
районі палеолітичної стоянки Межигірці 1 (Галицьке Придністер’я)
Анотація

95

Гродзинський М. Відображення ґрунтів у ландшафтних картах
Анотація

113

Гудзеляк І. Вплив демографічної політики на процеси народжуваності в
Україні.
Анотація

122

Дністрянський М. Територіальна структура партійно-політичної системи
України і геополітичні виклики.
Анотація

131

Дубіс Л., Длужевський М. Літологічні особливості відкладів та вік реліктової
дюни в околиці смт Маневичі
Анотація

140

Дудич В. Результати досліджень руслових процесів у верхів’ї басейну річки
Прут.
Анотація

149

Заячук М. Фермерство в Чернівецькій обл.: становлення та спеціалізація
Анотація

167

Калько А. Економічний і географічний підходи до аналізу мінерально-
сировинних ресурсів
Анотація

175

Кіптач Ф. Географія загальної злочинності в Україні
Анотація

183

Коржик В. Спелеокарстове районування Українських Карпат
Анотація

196

Лабінська Г. QUO VADIS, Україно?
Анотація

210

Лаврук М. Географія полонинського господарства Гуцульщини на початку ХІ ст.
Анотація

218

Лозинський М. Етнічний склад населення Івано-Франківська у другій
половині ХХ ст. (історико-географічний аналіз)
Анотація

231

Луцишин О. Структурно-агрегатний стан дерново-підзолистих ґрунтів
Надсянської рівнини
Анотація

237

Мкртчян О., Шубер П. Методика геопросторового моделювання та картування
кліматичних характеристик за даними спостережень
Анотація

245

Назарук М. Еколого-географічні аспекти генерального плану розвитку міста
Львова до 2025 р.
Анотація

254

Паньків З. Система класифікаційних категорій землекористування
Анотація

260

Петровська М. Здоров’я населення Львівської обл. як результат реакції на
зміни природного середовища
Анотація

267

Редько Т. Причинно-наслідкові ефекти в туризмі
Анотація

278

Ренда А. Деформаційні текстури в камах Волинського Полісся
Анотація

287

Сіренко І. Геотипи північно-західного краю УКЩ і їхнє використання в
геотуризмі
Анотація

298

Сиротюк М., Гринда О. Методичні аспекти оцінювання вітроенергетичного
потенціалу
Анотація

313

Смолянінов С. Етногеокультурні аспекти розподілу загальноосвітніх шкіл
АР Крим за мовами навчання
Анотація

320

Стецюк О. Модернізація транспортної інфраструктури Львівської обл. у
контексті проведення Євро-2012
Анотація

327

Телегуз О. Агроекологічна оцінка еродованих ґрунтів Львівської обл.
Анотація

334

Томенюк О. Дослідження лесів Волино-Поділля – наріжний камінь наукових
пошуків Юрія Полянського.
Анотація

342

Худоба В. Аналіз репрезентативності мережі великих заповідних об’єктів
Західного Волино-Поділля
Анотація

364