ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Серія географічна. 2012. Випуск 40. Частина 1.

 
Зміст Contents
   

Біланюк В. Наукові здобутки географічного факультету в 2001–2011 роках
Анотація

3

Муха Б., Мельник А. Основні напрямки наукових досліджень кафедри фізичної географії Львівського національного університету імені Івана Франка у 1961- 2011 роках
Анотація

11
Шаблій О. Наукова і науково-організаційна діяльність кафедри економічної і соціальної географії
Анотація
20

Кравчук Я. Геоморфологія і палеогеографія у Львівському університеті (1961–2011)
Анотація

32

Кукурудза С. Ретроспективний аналіз та перспективні напрямки досліджень кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи
Анотація

46

Лозинський Р. Кафедра географії України Львівського національного університету: становлення, етапи розвитку, напрями наукових досліджень
Анотація

54

Позняк С., Бонішко О. Роль кафедри ґрунтознавства і географії ґрунтів у становленні наукової школи ґрунтознавства Західного регіону України
Анотація

63

Петлін В., Іванов Є. Кафедра конструктивної географії і картографії
Анотація

78

Мальська М., Рутинський М. Основні етапи та напрями розвитку кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка
Анотація

86

Байцар А. Типи верхньої межі лісу в Українських Карпатах та її охорона
Анотація

101

Блажко Н., Кіптач Ф. Аналіз стану використання торфових ресурсів Львівської обл
Анотація

107

Богуцький А., Волошин П. Інженерно-геологічна характеристика лесово-ґрунтової серії опорного розрізу Ванжулів (Подільська височина)
Анотація

114

Богуцький А., Яцишин А., Дмитрук Р., Томенюк О., Завалій Д., Ланчонт М. Високі тераси Дністра в околицях с. Довге на Івано-Франківщині
Анотація

123

Брусак В., Москалюк К. Перспективи створення геопарку на території Подільських Товтрів
Анотація

132

Веселова А. Морфологія кам’яних розсипів Сивулянського та Довбушанського хребтів Скибових Горганів
Анотація

142

Волошин П. Оцінка природної захищеності та уразливості підземних вод території Львова від антропогенного забруднення
Анотація

149

Гасуляк Н. Аналіз торговельно-економічних зв’язків України з країнами СНД: географічний аспект
Анотація

156

Гаськевич В., Блистів В., Скільська Г. Морфологічні особливості буроземів Стрийсько-Сянської верховини
Анотація

169

Денис В. Профільна організація структури сірих лісових ґрунтів Пасмового Побужжя
Анотація

185

Дністрянська Н. Роль селищ міського типу Львівської обл. у соціальному обслуговуванні сільської місцевості
Анотація

195

Домаранський А. Сучасна суспільна ідентифікація Центральноукраїнського регіону: проблеми “експертного середовища”
Анотація

205

Дудич В., Гнатяк І. Аналіз впливу кліматичних чинників на розвиток екзогенних процесів у басейні Верхнього Пруту
Анотація

192

Дупелич В.Тенденції та перспективи розвитку лісового господарства Львівської обл
Анотація

225
Загульська О. Особливості ландшафтного сусідства в західній частині Малого Полісся
Анотація
232

Каднічанська М. Аспекти розвитку туризму у національному природному парку “Сколівські Бескиди”
Анотація

243

Калько А.Наукова оцінка ефективності системи мінерально-сировинної безпеки України
Анотація

251