ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Серія географічна. 2013. Випуск 42.

 
Зміст Contents
   

Блажко Н., Кіптач Ф. Забезпечення населення міст обласного значення і районів Львівської обл. землями сільськогосподарського призначення
Анотація

3

Богуцький А., Волошин П. Інженерно-геологічна характеристика порід лесово- ґрунтової серії опорного розрізу Коршів (Волинська височина)
Анотація

11
Булавенко І. Взаємозв’язок формування та функціонування ПТК
Анотація
22

Волошин І., Карпин Д., Ненько К. Туристично-інтелектуальні ресурси Вінницької обл. та їхнє геопросторове розміщення
Анотація

27

Волошин І., Чикайло Ю. Культурно-архітектурні та історико-археологічні пам’ятки у межах транспортного єврокоридора Львів–Краковець та суміжних територій
Анотація

38

Волошин П. Геологічні чинники екологічного ризику на території Львова
Анотація

46

Ганич Н. Історико-географічні особливості становлення та розвитку готельної сфери Львова
Анотація

53

Гаськевич В., Нецик М. Генетико-географічні особливості торфових ґрунтів Малого Полісся
Анотація

64

Головатий М. Проблеми рекреаційного використання бальнеологічних курортів (на прикладі Львівської обл.)
Анотація

78

Городиський Ю. Мощі святих і блаженних українського християнства як об’єкти релігійно-паломницького туризму в Галичині
Анотація

86

Гузак Л., Андрусяк Н. Мінеральні джерела НПП “Вижницький”: місцезнаходження, характеристика, рекомендації щодо використання
Анотація

94

Дністрянська Н., Дністрянський М. Геопросторова структура дуже малих міських поселень Львівської обл.: чинники формування, типологічні відмінності, функціональне значення
Анотація

106

Дністрянський М. Зовнішня геополітика великих держав: порівняльний аналіз інтересів, векторів та конкретних результатів
Анотація

112

Зозуля М. Геоморфологічні особливості Церков’янського комплексу скель у Сколівських Бескидах
Анотація

121

Зубик А. Проблеми та перспективи розвитку діаспорного туризму в Україні
Анотація

128

Івах Я. Розвиток рекреаційної сфери та проблеми раціонального використання природних ресурсів у Карпатському регіоні України
Анотація

136

Ільчишин Я. Порівняння стану якості вод верхів’я річок Прут та Чорний Черемош
Анотація

144

Кіптач Ф. Забезпечення населення міст обласного значення і районів Львівської обл. земельними ресурсами
Анотація

153

Кобзяк Р. Головні етапи і тенденції формування адміністративно- територіального устрою Галичини в австрійський період (1772–1918)
Анотація

160

Ковальчук А., Манько А. Організатори паломництва та релігійного туризму
Анотація

170

Ковальчук С. Теоретичні аспекти оцінки вітропроникності одягу для визначення теплового балансу тіла людини
Анотація

179

Козак Т., Склярська О. Зміни адміністративно-територіального устрою Жовківського району впродовж кінця ХІХ–ХХ ст. та їхні суспільно-географічні наслідки
Анотація

196

Кравчук Я., Гнатюк Р., Іваник М., Хомин Я. Загальні риси рельєфу Мармароських і Пенінських стрімчаків Українських Карпат та їхнє місце в системі геоморфологічної регіоналізації
Анотація

204
Кудрик І., Портной В. Екологічні аспекти рейдового перевантаження у Керченській протоці
Анотація
221

Малиновська О. Космічний туризм: стан та перспективи розвитку
Анотація

233

Мальська М. Географічна, соціальна, економічна характеристика послуг
Анотація

243

Масюк Ю. Особливості розвитку придорожньої туристичної інфраструктури в Україні за сучасних умов
Анотація

250

Мкртчян О., Шубер П. Інтерполяція даних метеоспостережень кількостей опадів та інших кліматичних змінних методом регресійного криґінґу
Анотація

258

Новак Т. Загальні риси геоморфологічної будови Мізоцької височини
Анотація

265

Пандяк І. Становлення та розвиток туристських притулків у Східних Карпатах в австро-угорський та польський періоди
Анотація

274

Пендерецький О. Становлення промислового туризму в Західній Україні
Анотація

283

Ренда А., Косовський Я., Матеюк В. Четвертинні відклади льодовикового комплексу Волинського Полісся як джерело корисних копалин
Анотація

290

Романів П., Манько А. Факторні та ресурсні передумови організації туризму у Путильському районі Чернівецької обл
Анотація

298

Рутинський M. Курорт Сасів на Львівщині: історико-географічні особливості функціонування у ХІХ–на початку ХХ століття
Анотація

306

Склярська О. Завдання регіональної політики в прикордонних етнічно неоднорідних регіонах України
Анотація

311

Смирнов І. Логістика постачання в готельному бізнесі: сутність, структура, основні показники
Анотація

317

Смирнов І., Шматок О. Маркетинг-мікс у туризмі: модерна концепція в контексті сталого туризму
Анотація

326

Стецюк О., Гамкало Н. Музейні заклади Львівської обл.: територіальні особливості розвитку
Анотація

333

Теліш П. Структура лісового фонду регіонального ландшафтного парку “Верхньодністровські Бескиди”, її антропогенна трансформація та способи поліпшення
Анотація

342

Тодоров В., Олійник В. Соціально-економічні передумови розвитку туристично-рекреаційної діяльності в Одеській обл.
Анотація

350

Чир Н., Мельнійчук М., Качаровський Р. Лісовий фонд басейну р. Вижівка: сучасний стан та особливості використання
Анотація

357

Яцишин А., Бомбель М., Ольшевська-Нейберт Д., Богуцький А., Дрань К. Літологічна характеристика алювію сьомої тераси Дністра у розрізах Кунисівці та Іване-Пусте (Придністерське Поділля)
Анотація

367

Богуцький А., Томенюк О. ХVІІІ українсько-польський семінар “Лесовий покрив Північного Причорномор’я”

379