ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Серія географічна. 2013. Випуск 43.
Частина 1.

 
Зміст Contents
   

Мальська М., Рутинський М, Пандяк І., Каднічанський Д. Етапи розвитку кафедри туризму Львівського національного університету імені Івана Франка

5

Байцар А. Географія німецьких поселень у Винниках (в контексті розвитку етнокультурного туризму)
Анотація

11
Волкова І. Рекреаційно-туристичні ресурси як чинник розвитку туристичної діяльності у Харківському регіоні
Анотація
17

Горун В. Оцінка рекреаційно-ресурсного потенціалу території Одеської області
Анотація

24

Дяків С. Характеристика історико-культурних туристичних ресурсів Кременецького району Тернопільської області
Анотація

32

Каднічанська М. Аспекти рекреаційно-туристичної діяльності в Яворівському національному природному парку
Анотація

38

Каднічанський Д., Манько А. Використання архітектурної спадщини Самбірщини в туристичній діяльності
Анотація

45

Мальська М., Біла Т. Історико-культурні ресурси як чинник розвитку приміського туризму м. Львова
Анотація

52

Морозюк О. Туристично-рекреаційний потенціал Верховинського національного природного парку в умовах розвитку екологічного туризму
Анотація

59

Романів П. Aспекти організації пішохідного туризму у Волинській області
Анотація

69
Савранчук Л. Суть, групування та перспективи розвитку тематичних парків світу
Анотація
82

Стельмах В. Природні та історико-культурні рекреаційні об’єкти Рівненщини
Анотація

92

Ховалко А. Оцінка туристично-рекреаційних зон печерного регіону Поділля.
Анотація

99

Wnuk Z. Ecoturism - Sustainable development
Анотація

107

Байцар А., Байцар Н. Сакральний туризм у м. Винниках
Анотація

119

Бегей О., Анісімович-Шевчук О. Монастирі Старосамбірщини як об’єкти релігійного туризму
Анотація

125

Богуцький А., Мальська М., Зінько Ю., Шевчук О. Науково-методичні засади створення «Українського бурштинового шляху» та формування його геотуристичного бренду
Анотація

136

Божук Т. Рекреаційно-туристична дестинація для потреб історико- культурного (релігійного) пізнання
Анотація

150

Габчак Н. Географічні чинники розвитку сільського туризму Закарпаття
Анотація

157

Гамкало М. Особливості організації водного туризму в басейні річки Прип’ять
Анотація

163

Гаталяк О. Особливості організації харчування в різних видах туризму
Анотація

171

Геваковська М. Волонтерський туризм
Анотація

178

Грицку В., Абрам А. Дитячо-юнацький туризм у Хмельницький області: історія становлення та сучасний стан
Анотація

184

Грицку-Андрієш Ю., Грицку В. Фестивальний туризм на Буковині як інноваційний інструмент залучення інвестицій у розвиток сільських територій
Анотація

191
Завадовський Т. Геральдичні композиції в архітектурі міста Львова як складова історико-культурного туризму
Анотація
198

Касіяник І., Монастирський В., Любинська І. Інфраструктура пригодницького туризму в Подільському Придністер’ї (на матеріалах Тернопільської та Хмельницької областей)
Анотація

207

Кудла Н. Сільський туризм на тлі сучасних тенденцій розвитку
Анотація

216

Мандюк Н. Територіальна та функціональна структура гірськолижного туризму Карпатського регіону України
Анотація

221

Манько А., Кушнірчук-Ставнича О. Здобутки та втрати туристичного бізнесу після завершення фіналу чемпіонату Європи з футболу 2012 року
Анотація

227

Парфіненко А. Культурний туризм як чинник соціально-економічного розвитку територій
Анотація

233

Пилипюк А., Цвид Н. Проблеми «Білого слона» у рекреаційному туризмі Українських Карпат
Анотація

243

Посохов І. Харківські меморабілії: сувенірна продукція міста напередодні ЄВРО-2012
Анотація

250

Смирнов І. Промоційно-маркетингова політика України в контексті підготовки та проведення Євро-2012
Анотація

259

Сорока Л. Проблеми та перспективи розвитку туризму та підготовки туристичних кадрів в Українському Придунав’ї
Анотація

268

Тодоров В. Лікувально-оздоровче господарство Дунай-Дністровського межиріччя
Анотація

274

Топорницька М. Суспільно-географічні перспективи розвитку та урізноманітнення системи фестивального туризму у Карпатському регіоні
Анотація

281

Ховалко А., Онишків Л. Особливості використання травертинових скель Поділля у туристичній діяльності як об’єктів релігійного туризму та паломництва
Анотація

288

Чабанчук М. Становлення й розвиток сільського туризму у Волинський області на прикладі Рожищенського району
Анотація

297

Чернява В. Інформаційно-консультаційне забезпечення інноваційного розвитку підприємств сільського зеленого туризму в Україні
Анотація

303

Чорненька Н. Ностальгічний туризм як окремий напрям у туризмі: поняття, функції, ознаки
Анотація

309

Лазор С. Сучасний стан та перспективи розвитку велосипедного туризму в Надвірнянському районі Івано-Франківської області
Анотація

315

Вуйцик О., Яцишин Е. Особливості зародження гольф-туризму в Україні.
Анотація

321

Kaczmarska A. Pro-ecological aspects of the functioning of sports and tourist facilities with an example of stadiums
Анотація

328
Lukievič U. The analysis of functioning of tourist branch in Poland and Ukraine during carrying out Euro-2012 on the basis of the given electronic mass media
Анотація
340
Meyer B. The utilization of Szczecin’s natural potential for the inhabitants’ recreation
Анотація
346
Przybyłka A. Taking advantage of industrial heritage for the needs of tourism in the silesian province
Анотація
357
Sikora J., Wartecka-Ważyńska A. Development of agritourism in Poland
Анотація
365
Warcholik W. Cracow city games - an innovation in tourism?
Анотація
376
Rydz E.,Szmielińska-Pietraszek P. Tourist attractiveness of the Polish Baltic coast health resorts
Анотація
382

Zontek Z., Lipianin-Zontek E. Scenarios of the future-modelling of innovative tourist products
Анотація

406