ВІСНИК ЛЬВІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Серія географічна. 2013. Випуск 43.
Частина 2.

 
Зміст Contents
   

Антонюк Н., Краєвська О. Польський туризм в умовах економічної кризи: наслідки та шляхи подолання

5

Біланюк О. Сучасний стан та перспективи розвитку сфери туризму в українсько-польському транскордонному регіоні

14
Голубнича С. Екскурсійне обслуговування природоохоронної спрямованості
20

Горб К. Туристичні дестинації в системі міжнародної маркетингової діяльності

26

Єремія Г. Особливості розвитку туризму в Туреччині

34

Паньків Н. Еволюція транспортної інфраструктури Європи та її вплив на розвиток мандрівництва та туризму

39

Сухович І. Туристична політика Польщі на рівні територіального самоврядування

48

Щука Г. Теорія і практика підготовки спеціалістів сфери туризму в Республіці Білорусь

60

Banasik W. TOURISM IN DEVELOPMENT OF SOUTH PRAGA DISTRICT OF WARSAW

68

Gałka J., Augustowski K. The influence of Polish accession to the European Union on the tourist flow in Kr

78
Góralewicz-Drozdowska M. Tourist attractiveness of Central-European metropolies
84

Panasiuk A. The determiners of urban tourist product’s c

96

Ruszkowski J. M. THE ROLE OF TRENDS IN GUIDING THE DEVELOPMENT OF TOURISM AND HOTEL INDUSTRIES IN THE 21ST CENTURY

105

Білецька І. Особливості регулювання туристичної індустрії у контексті концепції сталого розвитку

116

Білоус С. Стратегічні засади розвитку туристичного бізнесу України

127

Бордун О. Аналіз міжнародних туристичних потоків України

137

Ганич Н., Гаталяк О. Організація та технологія надання послуг харчування у закладах розміщення

147

Гаталяк О., Ганич Н. Ретроспективний аналіз розвитку закладів ресторанного господарства

153

Ганич Н. Урбанізація як чинник територіальної організації готельного господарства

162

Грицевич В. Туристична діяльність готельних закладів: ресурсно- функціональний підхід до геоінформаційного моніторингу в регіоні

170

Жук І. Маркетингове управління діяльністю вітчизняних суб’єктів господарювання на ринку туристичних послуг України

176

Закутинська І.,Сливка Р. Динаміка цін на земельні ділянки в межах приміської зони м. Івано-Франківська

187

Копечь A. Просторова організація як елемент туристичної привабливості

194

Копечь K. Використання попиту на послуги конференційного туризму як елементу, покликаного максимізувати прибуток

200
Котик Л. РОЛЬ ТУРИЗМУ У ТРАНСФОРМАЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
206

Кушнірчук-Ставнича О. Теоретичні та практичні засади формування інвестиційно- інноваційного базису у туризмі

214

Лабінська Г. Інерційність ринкових змін туристичної сфери Криму у посткризовому періоді

222

Мальська М. Аналіз основних методів суспільно-географічного дослідження туристичних послуг

229

Мальська М., Занько Ю. Розвиток ринку туристичних послуг з врахуванням задоволення споживчих потреб населення

239

Монастирський В. Державне регулювання туристичної діяльності в Україні

249

Пандяк І. Особливості розвитку сфери гостинності у місті Львові в австрійський та австро-угорський періоди (1772-1918 рр.)

255

Рутинський М. Яремчанська модель курортно-рекреаційного освоєння Карпат в австро-угорський та польський періоди

263

Смирнов І. Логістика в сфері гостинності: історичний аспект

273

Теребух С. Використання маркетингу та ефективного менеджменту як засобів просування туристичного продукту на міжнародному ринку послуг

280

Уманець Т. Проблеми розвитку туристичної індустрії

286

Цепенда М., Лапушняк М. Просторовий аналіз економіко-географічних передумов сталого розвитку туризму в Україні

292

Чеченя О. Державне регулювання галузі туризму в Україні

301

Бубняк І., Зінько Ю., Мальська М., Скакун Л., Яцожинський О., Салєцкій А. ГЕОТУРИСТИЧНІ АТРАКЦІЇ ТРАНСКОРДОННОГО ШЛЯХУ “ГЕО-КАРПАТИ” (УКРАЇНСЬКА ЧАСТИНА)

309

Пендерецький О. Перспективи розвитку промислового туризму у Львівській області

323

Góralewicz-Drozdowska M.,Maciejewski W. Polish students’ mobility during their erasmus scholarship (purposes, expenses, education)

331

Tokarz-Kocik A. Economic crisis as a source of motivation risk in the hotel industry:the case of the novotel hotel in szczecin

340

Wartecka-Ważyńska A. Professional competencies of employees in tourism sector in Po

346

Zieliński А. TOURISM ATTRACTIVENESS OF STASZÓW ACCORDING TO ITS RESIDENTS

358
Mróz F., Mróz Ł. PILGRIMAGE AND RELIGIOUS TOURISM ON THE WAY OF ST. JAMES – THE FIRST EUROPEAN CULTURAL ROUTE
366