Опубліковано результати досліджень у галузях географії ґрунтів, біогеографії, геоморфології, палеогеографії, фізичної географії, ландшафтознавства, економічної та соціальної географії, географії туризму, охорони природи, гео- та соціоекології тощо.
Бібліографія в кінці статей.

Рік заснування:
1962
Проблематика:
природничо-географічні: географія ґрунтів, біогеографія, геоморфологія, палеогеографія, фізична географія, ландшафтознавство, а також економічна та соціальна географії, географія туризму, охорона природи, гео- та соціоекологія тощо.

Свідоцтво про державну реєстрацію:

KB № 14608-3579Р від 28.10.2008 р.

Галузь науки:

географія

Періодичність:

1–2 випуски на рік

Мова видання:

українська, англійська

Головний редактор: Відповідальний секретар:
Позняк Степан Павлович
доктор географічних наук, професор
тел. 296-41-62
факс 272-26-44
Богуцький Андрій Боніфатійович
кандидат геолого-мінералогічних наук, професор
телефон 239-46-35

Редакційна колегія: д-р геогр. наук, проф. С. Позняк – головний редактор; канд. геогр. наук, доц. В. Біланюк – заступник головного редактора; канд. геол.-мін. наук, проф. А. Богуцький – відповідальний секретар;
д-р біол. наук, проф. Г. Антоняк; д-р геогр. наук, проф. І. Волошин; д-р біол. наук, проф. З. Гамкало; д-р геогр. наук, проф. М. Дністрянський; д-р геогр. наук, проф.Ф. Заставний; канд. геогр. наук, проф. М. Кіт; канд. геогр. наук, проф. Я. Кравчук; канд. геогр. наук, доц. І. Круглов; канд. геогр. наук, проф. С. Кукурудза; канд. геогр. наук, доц. М. Мальська; д-р геогр. наук, проф. А. Мельник; канд. геогр. наук, доц. Б. Муха; канд. геогр. наук, доцент Я. Хомин; д-р геогр. наук, проф. О. Шаблій.

 
Поштова адреса редакційної колегії:
Львівський національний університет імені Івана Франка, географічний факультет
79000, м. Львiв, вул. П. Дорошенка, 41, кім. 52
Телефони: 0(32) 239-46-35; 239-45-98
E-mail: visnyk_geogr@franko.lviv.ua
Editorial ofice address:
Ivan Franko National University of Lviv
Geography Department
Doroshenko Str., 41,
UA – 79000 Lviv, Ukraine
Tel. 0(32) 239-46-35; 239-45-98
Е-mail: visnyk_geogr@franko.lviv.ua