Вісник Львівського університету. Серія географічна.
ЛНУ ім. Івана Франка
Географічний факультет Інформація про вісник
українською