Громадська екологічна організація "Екопоступ"

Поштова адреса:
79000, м. Львiв, вул. П. Дорошенка, 41, кім.
Телефони: 239- 45- 36
E-mail
:
koynova_i@ukr.net

Президент: Койнова Ірина Богданівна, доцент кафедри раціонального використання природних ресурсів і охорони природи географічного факультету  Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат географічних наук

Громадська екологічна організація “Екопоступ” створена у листопаді 2011 року. Основна мета діяльності ГЕО „Екопоступ” сприяння охороні та захисту довкілля, створення умов для розвитку екологічної пропаганди, освіти та виховання серед населення, поширення принципів екологічної культури, наукова природоохоронна діяльність, залучення широких верств населення до вирішення екологічних проблем.
У планах ГЕО „Екопоступ” вирішення наступних завдань:
1. Дослідження екологічних проблем.
2. Розробка та дослідження екологічних шляхів господарювання
3. Сприяння створенню і формуванню заповідних територій, розвитку вже існуючих національних природних парків, заповідників і заказників з метою охорони ландшафтного та біотичного різноманіття.
4. Організація програм, акцій, експедицій щодо вивчення та охорони природних ресурсів, участь в інших заходах, для зміцнення природоохоронних і наукових контактів.
5. Просвітницька робота з молоддю з метою виховання високої екологічної культури.
6. Сприяння розвитку національного та міжнародного туризму як способу раціонального використання природних ресурсів та збереження історико-культурної спадщини територій.
7. Співпраця з органами влади та місцевого самоврядування з метою вирішення екологічних проблем та поліпшення охорони навколишнього природного середовища.

Презентація
Акції та проекти організації