Програма розвитку геогрaфічного факультету на 2011-2018 роки

Програма затверджена на засіданні Вченої ради географічного
факультету (Протокол № 10 від 20 квітня 2011 р.)

 «Прагнення нашої академічної спільноти
добре відомі усім –
 це бути Українським Університетом за духом
 і Європейським за зразком…»
Професор І. Вакарчук

Програма побудована на основі «Програми ректора університету професора І. О. Вакарчука "Львівський національний університет імені Івана Франка – сучасний Європейський університет» та програми розвитку географічного факультету на 2010–2012 рр., складається із чотирьох основних частин: навчальний процес, наукова діяльність, виховна робота, розвиток інфраструктури.
Основним завданням є сформувати академічну атмосферу на факультеті, коли цінується науковість, освіченість, академічна гідність у ставленні до колег і студентів, іншими словами створити умови для підготовки національної еліти.

 

Навчальний процес

2011–2018 рр.

Виконувати існуючі положення та вдосконалювати кредитно-модульну систему навчання із подальшою інформатизацією навчального процесу

2011 р.

У зв’язку із збільшенням кількості студентів, з метою покращення організації навчального процесу створити навчально-методичну раду на факультеті

2011 р.

Продовжити впровадження викладання спецкурсів за вибором студентів-бакалаврів та магістрів

2011–2018 рр.

Продовжити виконання програми «Підручник Львівського університету»

2011–2018 рр.

Збільшити фінансування на проведення навчальних практик як мінімум оплати студентам добових

2011–2018 рр.

Запровадити почерговість кафедр при розподілі студентів ІІІ курсу заочного навчання напряму «Географія»

2012–2018 рр.

Організувати викладання одного, згодом декількох курсів для магістрів англійською мовою

2012–2018 рр.

Запрошувати для читання лекцій відомих професорів з інших навчальних закладів України та інших держав

2012 р.

Привести у відповідність програми підготовки бакалавра напрямів «Географії» та «Туризму», до затверджених стандартів і розробити нові магістерські програми на 1,5–2 роки навчання

2013 р.

Для покращення якості проведення лабораторних робіт оновити геодезичні, гідрологічні, метеорологічні, грунтово-аналітичні та інші прилади

2014 р.

Покращити роботу бібліотеки факультету

2014 р.

Розширити облаштування комп’ютерних місць для студентів через створення другого комп’ютерного класу на 27 одиниць

2014 р.

Придбати сервер для забезпечення збереження та опрацювання географічної бази даних, яка буде використовуватись у навчальному процесі

2014 р.

Враховуючи багаторічний досвід проведення обмінних навчальних практик із Люблінським університетом ім. Марії Кюрі-Склодовської організувати подібні обміни із іншими навчальними закладами Європи

2015 р.

При плануванні педагогічного навантаження вийти на рівень – не більше чотирьох навчальних дисциплін упродовж навчального року

2016 р.

З метою забезпечення якісного навчання кожна кафедра повинна володіти сучасною апаратурою (мультимедійні проектори, портативні комп’ютери та ін.)

Наукова діяльність

2011–2018 рр.

Продовжити розвиток наукових шкіл і напрямків у науковій роботі

2011–2012рр.

Розширити тематику та фінансування тем, які виконуються за рахунок держбюджетних коштів

2011–2012 рр.

Виконуючи програму Ректора, щодо щорічного придбання сучасного приладу з унікальними можливостями для експериментальних наукових досліджень, у 2011 році закупити таке обладнання для сертифікованої лабораторії факультету

2011–2018 рр.

З метою активізації наукової роботи студентів, аспірантів і викладачів університету відновити і всіляко сприяти проведенню «Школи гірського ландшафтознавства» на базі Чорногірського географічного стаціонару університету

2011–2018 рр.

Сприяти та заохочувати кращих студентів до участі у міжнародних студентських наукових конференціях і форумах

2011–2018 рр.

З метою проведення досліджень на сучасному науковому рівні слід оновити матеріальну базу стаціонарів сучасними автоматизованими приладами

2011–2018 рр.

Слабким місцем на факультеті залишається невчасний захист дисертаційних робіт випускниками аспірантури, тому потрібно підвищити вимоги до відбору до аспірантури

2011 р.

Взяти активну участь у ювілейних заходах до 350-річчя Університету

2012 р.

Змінити формат проведення пленарного засідання звітної наукової конференції співробітників факультету

2012 р.

До 50-річчя з дня випуску першого періодичного наукового видання Університету серії географічних наук,  у 2012 році видати ювілейне видання Вісника Львівського національного університету імені Івана Франка: серія географічна

2015 р.

Створити музей ґрунтознавства

2016 р.

Відкриття докторантури за спеціальністю 11.00.05 – біогеографія і географія ґрунтів

2017 р.

Щорічні звітні студентські наукові конференції повинні перерости у Всеукраїнські та Міжнародні студентські наукові форуми

Виховна робота: підготовка громадянина, виховання патріота, екологічне виховання

2011–2018 рр.

Активно співпрацювати з органами студентського самоврядування для вирішення питань студентського життя та реалізації концепції національного виховання

2011–2018 рр.

Регулярно проводити зустрічі із відомими вченими, громадськими діячами

2011–2018 рр.

Вшановувати учасників боротьби за незалежність України

2011–2018 рр.

Під час проведення навчальних практик у природно-заповідних територіях розпочати використовувати газові пальники сучасне обладнання з метою збереження довкілля

2011 р.

На базі успішно діючого екологічного гуртка при кафедрі РВПР і ОП створити екологічну громадську організацію «Екопоступ», основним   завдання якої буде екологічна освіта і виховання

2011–2018 рр.

Продовжити активну благодійну діяльність

2011–2018 рр.

Відновити проведення еколого-пізнавальних екскурсій на стаціонари студентів та школярів

2012 р.

Створити дієву асоціацію випускників географічного факультету

2012 р.

Налагодити співпрацю із фондом Святослава Вакарчука «Люди майбутнього» з метою обміну студентами в межах України, допомоги шкільним навчальним закладам нашої держави

2012 р.

Організувати щорічний конкурс студентських проектів: «Екскурсія містом Лева», «Екскурсія парками Львова», «Екологічні проблеми Львівщини» та ін.

Розвиток інфраструктури

2011 р.

Завершити заміну даху. Розпочати поточний ремонт приміщень факультету із врахуванням історичної цінності будівлі

2011 р.

Завершити будівництво спального корпусу на Чорногірському географічному стаціонарі

2011–2012 рр.

Побудувати літній павільйон для проведення навчальних практик на Розтоцькому ландшафтно-геофізичному стаціонарі

2011–2014 рр.

Провести капітальний ремонт адміністративного корпусу, будівництво санвузла, літнього павільйону на Дністровському географічному стаціонарі

2011–2018 рр.

Всіляко сприяти популяризації факультету та університету

2012–2013 рр.

Оформити представницьку аудиторію для проведення конференцій, засідань спеціалізованих вчених рад

2012 р.

З метою екологічного виховання студентів розпочати сортування твердих побутових відходів із встановлення у подвір’ї контейнерів для роздільного збору скла, паперу, пластику

2013 р.

Забезпечити доступ до усіх приміщень факультету студентів з особливими потребами

2013–2014 рр.

Провести реконструкцію внутрішнього дворику, стоянку автомобілів перетворити на місце відпочинку викладачів та студентів

2014 р.

У зв’язку з тим, що буфетом на факультеті користується лише 3% студентів спробувати організувати альтернативні заклади харчування

2015 р.

До 200-річчя від дня народження видатного українського композитора – автора національного і державного гімну «Ще не вмерла України ні слава, ні воля» Михайла Вербицького, встановити на будинку корпусу факультету пам’ятну меморіальну таблицю

2016 р.

З метою кращої реалізації наукової, навчальної та іншої літератури створити на факультеті пункт продажу відповідної продукції для студентів та викладачів