Кафедра географії України

Поштова адреса:
79000, м. Львiв, вул. П. Дорошенка, 41, кім. 52
Телефони: 239-47-69
E-mail: geoukr@franko.lviv.ua

Працівники
Навчальні курси
Напрямки наукових досліджень
Наукові семінари

Завідувач: Лозинський Роман Мар’янович
доктор географічних наук, професор

кім. 59, телефон 239-41-84

Кафедра географії України створена у 1990 р. і була першою кафедрою такого спрямування в історії існування різних географічних інституцій в Україні. На кафедрі успішно розвивається наукова школа географічного українознавства, започаткована відомим українським географом проф. Заставним Ф. Д. Провідними напрямками наукової діяльності є: етногеографія України (проф. Дністрянський М. С., доц. Лаврук М. М., проф. Лозинський Р. М.); географія населення і географія поселень в Україні (к. г. н. Гасуляк Н. І., к. г. н. Лабінська Г. М.); фізична географія Українських Карпат і Криму (доц. Байцар А. Л.); політична географія і геополітика (проф. Дністрянський М. С., к. г. н. Склярська О. І.); історична географія України (проф. Дністрянський М. С., проф. Лозинський Р. М.); комплексні регіональні географічні дослідження (доц. Лаврук М. М., проф. Лозинський Р. М., к. г. н. Гасуляк Н. І., к. г. н. Стецюк О. В.); географія туризму й рекреаційна географія України (проф. Лозинський Р. М., к. г. н. Стецюк О. В., асист. Клапчук О. О.); географічне краєзнавство (доц. Лаврук М. М.); географічна освіта (доц. Лаврук М. М., к. г. н. Лабінська Г. М.)

Кафедра є випусковою зі спеціальності 7.070501 "Географія".

Після здачі державного екзамену бакалаврам присвоюється кваліфікація “Бакалавр географії. Географія України”; після успішного захисту дипломної роботи випускникам присвоюється кваліфікація “Географ. Викладач географії, основ економіки та екології”. Після захисту магістерської роботи студентам присвоюється кваліфікація “Магістр географії. Географія України”.

На кафедрі працюють дев’ять викладачів та два навчально-допоміжні працівники.
В структурі кафедри функціонує кабінет методики навчання географії й економіки.
Детальніше про кафедру