Основні навчальні курси

Географія населення України

доц. Лозинський,
асист. Склярська О. І.

Економiчна i соціальна географiя України

проф. Дністрянський М. С., доц. Лабінська Г. М.

Етногеографiя України

проф. Дністрянський М. С.,
доц. Лозинський Р. М.

Методика викладання географії в школі

доц. Лаврук М. М., доц. Байцар А. Л.

Методика викладання економіки в школі

доц. Лаврук М. М.,
асист. Склярська О. І.

Методика викладання основ економічних знань

доц. Лаврук М. М.

Фiзична географiя України

доц. Байцар А. Л.
Спецкурси

Географічна термінологія

доц. Лозинський Р. М.

Географічна характеристика Львівської області

доц. Стецюк О. В.

Географічні аспекти глобальних проблем людства

доц. Стецюк О. В.

Географія західних областей України

доц. Лозинський Р. М.

Географія культури в Україні

доц. Лозинський Р. М.

Географія міжнародних зв'язків України

асист. Склярська О. І.

Географія мов і діалектів в Україні

доц. Лозинський Р. М.

Географія пограничних з Україною держав

асист. Склярська О. І.

Географія поселень в Україні

асист. Склярська О. І.

Географія природно-ресурсного потенціалу України

асист. Склярська О. І.

Географія релігій в Україні

доц. Стецюк О. В.

Географія розвинених країн світу

доц. Стецюк О. В.

Географія туризму в Україні з основами туризмознавства

доц. Стецюк О. В.

Географія туризму країн світу.

доц. Стецюк О. В.

Географія туристичних ресурсів України

доц. Байцар А. Л.

Географія Українських Карпат і Криму

доц. Байцар А. Л.

Економічне районування України

асист. Склярська О. І.

Етнографія України .

доц. Стецюк О. В

Історична географія України

проф. Дністрянський М. С.

Картографічні методи в суспільній географії

доц. Лабінська Г. М.

Краєзнавство

доц. Стецюк О. В.

Магістерський семінар

доц. Лозинський Р. М.

Методика географічних досліджень

доц. Лабінська Г. М.

Основи геополітики

проф. Дністрянський М. С.

Основні теоретичні та прикладні проблеми географії України

доц. Лабінська Г. М.

Переддипломний семінар

доц. Лабінська Г. М.

Політична географія України

проф. Дністрянський М. С.,
асист. Склярська О. І.

Регіональна політика

доц. Стецюк О. В.

Студентський науковий семінар

доц. Лабінська Г. М, асист. Клапчук О. О.

Сучасні теоретичні та прикладні проблеми географії України

доц. Лабінська Г. М.

Технології навчання в школі

доц. Лабінська Г. М.

Топоніміка України

доц. Лабінська Г. М.