Дністрянська Наталія Іванівна

кандидат географічних наук

Народилася 10 серпня 1968 року в м. Львів. Закінчила географічний факультет Львівського університету імені Івана Франка у 1991р. З 1992 року старший лаборант кафедри географії України. У 2013 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Місце і роль селищ в системі розселення України (на прикладі Львівської області)». Основний напрям наукових досліджень – географія поселень України.

 

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

ПОСІБНИК
1. Дністрянська Н. І., Дністрянський М. С. Географія поселень Львівської області. Навчальний посібник. Львів: ВНТЛ, 2001. – 56 с.

МОНОГРАФІЯ
1. Дністрянська Н. І., Дністрянський М. С. Дуже малі міські поселення Львівської області: суспільно-географічний потенціал та перспективи розвитку: Монографія. Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – 198 с.

СТАТТІ
1. Дністрянська Н. І., Дністрянський М. С. Поселення як адміністративні одиниці України: регіональні відмінності і проблеми функціонування // Наук. вісн. Волинськ. держ. ун.-ту ім. Лесі Українки. 2001. №2. С. 44-48.
2. Дністрянська Н. Особливості розміщення та генетично-функціональні типи селищ Львівської області // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. географ. 2003. Вип. 29. С. 24 – 28.
3. Дністрянська Н. Тенденції демогеографічного розвитку селищ міського типу Львівської області // Вісн. Львів. ун.-ту. Сер. географ. 2007. Вип. 34. С. 79-83.
4. Дністрянська Н. Географічні параметри та функціональні можливості мережі селищ міського типу Львівської та Івано-Франківської областей // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. географ. 2008. Вип. 35. С. 66 – 72.
5. Дністрянська Н. Проблеми понятійно-термінологічного означення селищ міського типу як окремої категорії міських поселень // Вісн. Львів. ун.-ту. Сер. географ. 2009. Вип. 36. С. 122-126.
6. Дністрянська Н. Роль селищ міського типу Львівської області в соціальному обслуговуванні сільської місцевості / Н. Дністрянська // Вісн. Львів. ун.-ту. Сер. географ. 2012. Вип. 40. Ч. 1. С. 195 – 201.
7. Дністрянська Н.І., Дністрянський М. С. Дуже малі міські поселення України: регіональні особливості поширення та демографічного значення // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2013. Вип. 41. С. 126 – 131.
8. Дністрянський М. С., Дністрянська Н. І. Основні напрямки регіональної політики щодо активізації суспільно-географічної ролі дуже малих міських поселень // ActaBeregsasiensis, 2013. №2. С. 174 – 181.

ІНШІ ПУБЛІКАЦІЇ
1. Дністрянська Н. І. Тенденції розвитку демографічної ситуації в селищах міського типу Львівської області // Географічна наука та освіта в Україні. Зб. наук. праць // Гол. ред. Я. Б. Олійник. – К.: Фітосоціоцентр, 2000.
2. Дністрянська Н. І. Проблеми функціонування селищ міського типу як предмет регіональної політики // Конструктивна географія: становлення, сучасні досягнення та перспективи розвитку. К., 2006. С. 89-90.
3. Дністрянська Н. І. Рекреаційно-туристичний потенціал селищ міського типу Львівської області // Матеріали міжн. наук. семінару. Львів, 2007. С. 27– 29.
4. Дністрянська Н. І., Дністрянський М. С. Функції селищ міського типу в системі розселення Житомирської області // Житомиру – 1125 років. Мат. – лиВсеукр. конф. Житомир, 2009.
5. Дністрянська Н. І.Геопросторова організація селищ міського типу Львівської області // Україна: географія цілей і можливостей. Зб. наук. праць. – К.: ФОП «Лисенко М. М.», 2012. Т. ІІ. С. 40/
6. Дністрянська Н. І. Проблема зміцнення мережі селищ міського типу Львівської області як складова регіональної політики // Географічна наука і практика: виклики епохи. Львів, 2013. –  С. 265 – 267.