ГАСУЛЯК Надія Ігорівна

доцент, кандидат географічних наук

 

Народилася 6 березня 1979 р. в селищі Жвирка Сокальського району Львівської області. У 1995 р. закінчила Жвирківську середню школу, відділення географії Малої академії наук у м. Львові, поступила на перший курс географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Спеціалізувалася на кафедрі географії України. У 2001 р. отримала диплом за спеціальністю „Географія”. Протягом 2001–2004 рр. навчалась в стаціонарній аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю „Економічна і соціальна географія”. За сумісництвом працювала вчителем географії у СШ № 96 м. Львова та старшим лаборантом кафедри географії України. З 2004 р. зарахована на посаду асистента кафедри географії України. У 2005 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Демогеографічна ситуація українсько-польського пограниччя”. З 2009 р. зарахована на посаду доцента кафедри географії України. Напрями наукової діяльності: географія насе-лення, зокрема, демогеографія, зовнішні зв’язки України тощо. Викладає курси “Населення України”, “Географія поселень України”, “Географія пограничних з Україною держав”.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Прицюк Н. Природний приріст та зменшення населення українсько-польського пограниччя // Сучасні проблеми і тенденції розвитку географічної науки: Матеріали міжнар. конф. до 120-річчя географії у Львів. ун-ті. – Львів: ВЦ Львів. ун-ту, 2003. – С. 254–255.
Прицюк Н. Смертність населення українсько-польського пограниччя  // Наук. зап. Терноп. ун-ту. Сер. геогр. – 2003. – № 2. – С. 64–70.
Прицюк Н. Загальний приріст та скорочення населення українсько-польського пограниччя // Суспільно-географічні проблеми розвитку продуктивних сил України. Матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. 20–21 квітня 2003 р. – К.: ВГЛ Обрії, 2004. – С. 196–197.
Prytciuk N. Stan obecny oraz perspektywy rozwoju turystyki pogranicza zachodnioukrainskiego // Miejsce і rola turystuki w strategii spoleczno-gospodarczej wojew?dstw wshodniej Polski. Pod redakcja R. Cieslinskiego, K. Piecha. Zamiejscowy Wydzial Wychowania Fizychnego w Bialej Podlaskiej. Biala Podlaska, 2003. – S. 19–24.
Прицюк Н. Міграційні процеси населення українсько-польського пограниччя // Наук. зап. Терноп. пед. ун-ту. Сер. геогр. – 2004. – № 1. –  С. 50–55.
ПрицюкН. Формування загального приросту та скорочення населення українсько-польського пограниччя // Badania geograficzne w poznawaniu srodowiska. – Lublin: wyd-wo un-tu Marii Currie-Sklodowskiej, 2004. – S. 589–598.
Прыцюк Н. Природный фактор демогеографии украинско-польского пограничья // География в ХХI веке: проблемы и перспективы: материалы междунар. научн. конф., посвященной 70-летию географического факультета БГУ, 4–8 октября 2004 г. – Мн.: Квадрограф, 2004. – С. 169–170.
Прыцюк Н. Статево-вікова структура населення українсько-польського пограниччя // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2003. – Вип. 30. –  С. 350–357.
Прыцюк Н. Процеси шлюбності і розлучуваності населення західного пограниччя України // Наук. зап. Терноп. ун-ту. Сер. геогр. 2005. – № 2. – С. 114–118.
Прицюк Н. Демогеографічне районування західного пограниччя України та регіональний аналіз демографічних втрат // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2006. – Вип. 33. – С. 333–343.
Прицюк Н.Вплив природного чинника на географію населення західноукраїнського пограниччя. – Наук. вісник. Вол. ун-ту. – 2006. – № 3. – С. 255–261.
Навчальна програма та методичні рекомендації до семінарських і практичних занать зі спецкурсу “Географія пограничних з Україною держав”. – Львів: ВЦ Львів. ун-ту імені Івана Франка, 2006. – 60 с.
Прицюк Н. Смертність населення України: регіональний аспект // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2007 – Вип. 34 – С. 201–209.
Прицюк Н., Фляга М.Особливості демографічних процесів українсько-польського прикордоння // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2007 – Вип. 34 – С. 210–221.
Прицюк Н. Демогеографічна ситуація західноукраїнського пограниччя. Монографія. – Львів: ВЦ Львів. ун-ту імені Івана Фран-ка, 2007. Умовн. друк. арк. 12,3.
Прицюк Н. Народжуваність в Україні: регіональний аспект // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2008 – Вип. 35 – С. 292–298.
Прицюк Н., Костів О. Демографічні процеси українсько-польського прикордоння: низинний рівень // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – 2008 – Вип. 35 – С. 177–185.
Prytsyuk N. The current condition and perspectives fo rdevelopment o ftourism of the western Ukrainian borderland. Pol. J. Sport Tourism 2009, 16, 49-54.
ПрицюкН. Географічні аспекти зовнішньоторгівельних зв’язків України // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. 2009. Вип. 36. С. 292–298.