ЛАВРУК Марія Миколаївна

доцент, кандидат географічних наук

Народилась в 1962 р. в селі Раківчик Коломийського району Івано-Франківської області. В 1987 р. закінчила географічний факультет Львівського національного університету ім. Івана Франка. Працювала вчителем географії у Миколаївській загальноосвітній школі Пустомитівського району Львівської області.

У 1993–1996 рр. – аспірант кафедри географії України. В 1997 р. захистила кандидатську дисертацію з етногеографічних питань життєдіяльності гуцулів Українських Карпат. Кандидат географічних наук. З 1998 р. – асистент, а з 2001 р. – доцент кафедри географії України ЛНУ ім. Івана Франка.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Лаврук М. Соціально-краєзнавчий проект “Наші односельці”. Джерельна база і навчально-виховні можливості / Лаврук М. // Краєзнавство. Географія. Туризм. – 2011. – № 11. – С. 7–9.

Соціально-географічні аспекти способу життя горян / Гори і люди (у контексті сталого розвитку). Матеріали міжнародної конференції, присвячені міжнародному року гір (м. Рахів, 14-18 жовтня 2002 р.) – Рахів, 2002.–Т.1.
Трансформація життєдіяльності гуцулів у другій половині ХХ ст. // Вісн. Львів. ун-ту. Сер. геогр. – Вип. 22. – Львів: Простір М, 1998. – С. 33-40.
Населення Гуцульщини в другій половині ХХ ст. // Історія Гуцульщини. – Львів-Чикаго, Логос, 1999. – Т.4. – С. 173-187.
Перспективи і проблеми розвитку сільського туризму в етногеографічному регіоні (на прикладі Гуцульщини) // Відпочинок в сільській місцевості в Україні в ХХІ столітті: проблеми та перспективи: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Переяслав-Хмельницький, 12-13 травня 2000 р. – С. 40-43.
Проблеми розвитку етногеографічного регіону Гуцульщина // Україна та глобальні процеси: географічний вимір: Зб. наук. праць, в 4-х т. – К.: В-во геогр. л-ри «Обрії», 2001 – Т.4. – С. 63-67.
Монографії:
Лаврук М. М. Гуцули Українських Карпат (етногеографічне дослідження). – Львів: Вид. центр. ЛНУ ім. І. Франка, 2005. – 288 с.