ЛОЗИНСЬКИЙ Роман Мар’янович

професор, доктор географічних наук

e-mail: lrm3@.ukr.net

Географ, доктор географічних наук (Етномовна географія України, 2010), професор (2013), завідувач кафедри географії України (з 2010 р.).
Народився 05.VII.1972 в с.Вибранівка Жидачівського р-ну Львівської області. Закінчив з відзнакою географічний факультет Львівського державного університету імені Івана Франка (1994 р., спеціалізація – географія України), аспірантуру (1997), докторантуру (2009). У 1998–2000 рр. – архіваріус Львівського державного комунального бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки. В 2000 р. – захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук (Етнічний склад населення Галичини (історико-географічне дослідження)). В 2000–2002 рр. працював головним спеціалістом управління з питань внутрішньої політики Львівської облдержадміністрації (відділ політичного аналізу, прогнозування і маркетингу). В 1999–2001 рр. – асистент, з 2001 р. – доцент кафедри географії України Львівського національного університету імені Івана Франка (за сумісництвом). З осені 2002 р. працює в університеті на постійній основі. В 2003–2005 рр. працював на посаді заступника декана географічного факультету з навчально-методичної роботи. Переможець конкурсу "Молодий науковець університету" (2005).
Наукова діяльність. Здійснив історико-географічне дослідження формування й динаміки етнічного складу населення Львова від часу заснування міста й до сучасності в контексті загального суспільного розвитку Галичини. Розробив теоретичні й методичні основи суспільно-географічного дослідження мовної ситуації. Учасник міжнародного проекту з вивчення туристичного потенціалу Західної України (колектив науковців Інституту туризму (Варшава), Львівського національного університету імені Івана Франка, Київського університету туризму, економіки і права, грант фундації PAUCI). Наукові інтереси: географія населення, етногеографія, етномовна географія, географія туризму, туризмознавство.
Автор понад 60 наукових праць (в т.ч. 3 моногр.), близько 40 науково-публіцистичних статей в місцевій і загальноукраїнській пресі.
Читає такі курси: "Етногеографія України"; "Географічна термінологія"; "Географія західних областей України"; "Географія культури в Україні"; "Географія мов і діалектів в Україні"; "Географія населення України".

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Лозинський Р. “Wiadomo s ci statystyczne o mie s cie Lwowie ” як етностатистичне джерело до вивчення населення Галичини другої половини ХІХ ст. – 30-х років ХХ ст. / Р. Лозинський // Історія української географії. – 2011. – Вип. 2. – С. 70–74.

Лозинський Р. Критерії депресивності міст і регіонів України: Теоретичний аспект / Р. Лозинський // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Районування економічного простору України: [Зб. наук. пр.] / НАН України. Ін-т регіональних досліджень ; відп. ред. В. С. Кравців. – Львів, 2011. – Вип. 4 (90). – С. 193–201.

Лозинський Р. Методичні питання суспільно-географічного дослідження міських агломерацій / І. Костюк, Р. Лозинський  // Наук. вісник Чернівець-кого ун-ту: збірник наукових праць. – 2011. – Вип. 587–588: Географія. – С. 146–151.

Лозинський Р. М. Сучасні межі Львівської міської агломерації // Роман Лозинський, Ігор Костюк // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Географія. Тернопіль СМП “Тайп”. – 2011. – № 2. (Випуск 30). – С. 55–60.

Етнічний склад населення Львова (у контексті суспільного розвитку Галичини). – Львів, 2005. – 358 с.

Potencjal turystyczny Ukrainy Zachodniej (у співав. з K. Lopacinski, J. Zinko й ін.). – Warszawa, 2005. – 264 с.

Modern tendencies of the development of ethnolingustic situation in Ukraine // Geographical Aspects of Transformation Process in Central and East-Central Europe / T. Michalski (ed.). – Gdynia, 2006. – P. 103–109.

Мовна ситуація в Україні (суспільно-географічний погляд). –  Львів, 2008. – 502 с.