СКЛЯРСЬКА Оксана Ігорівна

доцент, кандидат географічних наук

Народилася 2 грудня 1985 року в смт Красне Буського району Львівської області. У 2002 році закінчила Красненську середню школу № 2 із золотою медаллю і вступила на географічний факультет Львівського національного університету імені  Івана  Франка.

У 2007 році з відзнакою закінчила університет, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю “Географія” (Географія України) та  кваліфікацію “Магістр географії”.

 

У 2007-2010 роках навчалась в стаціонарній аспірантурі Львівського національного університету імені Івана Франка при кафедрі географії України. З  2010 р. –  асистент, з 2014 р. – доцент кафедри географії  України. Перебуваючи в аспірантурі, у травні 2010 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Політико-географічні процеси в прикордонних районах Закарпатської і Чернівецької областей”. Опублікувала понад 20 наукових праць. Напрямки наукової діяльності: політична географія, зокрема електоральна географія, політико-географічні, етногеографічні процеси в прикордонних  районах.

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Монографії:
Склярська О. Політико-географічні процеси в Закарпатській і Чернівецькій областях : монографія /  Оксана Склярська. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2011. – 242 с.

Навчально-методичні видання:
Склярська О. І. Методичні рекомендації до написання і оформлення курсової роботи для студентів ІІІ курсу/ Р. М. Лозинський, О. І. Склярська. – Львів, ЛНУ імені І. Франка, 2011. – 19 с.

Склярська О. І. Навчально-методичні рекомендації до практично-семінарських занять та самостійної роботи з курсу "Географія міжнародних зв'язків України". – Львів, ЛНУ імені І. Франка, 2012. – 37 с.

Склярська О. І. Методичні рекомендації до виконання практично-семінарських завдань з курсу “Географія населення України”/ Р. М. Лозинський, О. І. Склярська. – Львів, ЛНУ імені І. Франка, 2013.

Склярська О. І. Текст лекцій зі спецкурсу “Географія міжнародних зв’язків України”[навчально-методичний посібник] / О. І. Склярська. – Львів, ЛНУ імені І. Франка, 2014. – 80 с.

Наукові статті:
Склярська О. Демогеографічна ситуація як чинник геоетнополітичних процесів в Закарпатській і Чернівецькій областях / О. Склярська // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль: Підручники і посібники, 2009. – Вип. 19. – С. 73-78.

Cклярська О. Електорально-географічні зміни у Закарпатській області в контексті парламентських виборів 2012 року / О. Склярська // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (Львів, 16-18 травня 2013 року) / [відп. ред. В. І. Біланюк, Є. А. Іванов ]. У трьох томах. – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2013. – Т. 1. – С. 329-332.

Склярська О. І. Географія громадських організацій етнонаціональних меншин у Закарпатській і Чернівецькій областях / О. Склярська // Вісник Львівського університету. Серія географічна. – Вип. 38. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені І. Франка, 2010. - С. 325-332.

Склярська О. І. Порівняльний аналіз адміністративно-територіальних систем Іспанії та Італії / О. І. Склярська // Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Серія: географічні науки. - № 6 (255). – Луцьк, 2013. - С. 143-147.

Склярська О. Завдання регіональної політики в прикордонних етнічно неоднорідних  регіонах України / О. Склярська  // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Вип. 42. – 2013. – С. 311-317.

Склярська О. Зміни адміністративно-територіального устрою Жовківського району впродовж кінця XIX – XX ст. та їх суспільно-географічні наслідки / Т. Козак, О. Склярська // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Вип. 42. – 2013. – С. 196-204.