Основні напрями наукових досліджень
кафедри економічної і соціальної географії

Методологія, теорія та методика суспільної географії у період інформатизації науки і практики та розвитку глобалізаційних процесів

проф. О. Шаблій, доц. В. Грицевич
Географічне країнознавство та краєзнавство
проф. О. Шаблій, д. г. н., доц. І. Ровенчак, доц. О. Вісьтак, доц. М. Книш, доц. С. Кузик, доц. В. Стецький

Суспільно-географічне українознавство

проф. О. Шаблій, д. г. н., доц. І. Ровенчак,  доц. О. Вісьтак,  доц. М. Влах

Демосоціальногеографічний

проф. О. Шаблій, д. г. н., доц. І. Ровенчак,  доц. М. Білецький,  доц. І. Гудзеляк, доц. М. Влах, доц. С. Кузик, к. г. н. О. Мамчур

Політико-географічний і геополітичний

проф. О. Шаблій, д. г. н., доц. І. Ровенчак, доц. О. Вісьтак, доц. М. Книш
Економіко-географічний
проф. О. Шаблій, доц. М. Білецький,
доц. М. Влах, доц. М. Книш, ас. І. Ванда, ас. Л. Котик, ас. Я. Івах
Математико-картографічний
проф. О. Шаблій, доц. В. Грицевич, доц.  М. Книш, асп. Т. Кравець
Історико-географічний
проф. О. Шаблій, д. г. н., доц. І. Ровенчак, доц. О. Вісьтак, доц. М. Влах