Кафедра економічної і соціальної географії

Поштова адреса:
79000, м. Львiв, вул. П. Дорошенка, 41, кім. 56
Телефони: 239-45-73

E-mail:
shabliy@lviv.franko.ua

Працівники
Навчальні курси
Напрямки наукових досліджень
Наукові семінари

Завідувач: Шаблій Олег Іванович,
доктор географічних наук, професор,
кім. 58, телефон 239-47-22

Кафедра економічної і соціальної географії створена в 1944 р.
Тепер (початок другого десятиріччя ХХІ ст.) на кафедрі працюють 17 осіб, у т. ч. два професори – доктори наук, вісім доцентів – кандидатів наук, три асистенти, в т. ч. один кандидат наук, завідувач навчальної лабораторії, два інженери, один старший лаборант. При кафедрі діє Лабораторія комплексного атласного картографування.
На кафедрі розвивається суспільно-географічна школа, започаткована доктором філософії Григорієм Величком та акад. Степаном Рудницьким. Вона охоплює такі напрямки сучасного наукового дослідження: теорія і методика суспільної географії у період інформатизації науки та практики і розвитку глобалізаційних процесів (проф. О.   Шаблій, доц. В. Грицевич, доц. М. Книш); географічне країнознавство та краєзнавство (проф. О. Шаблій, проф. І. Ровенчак, доц. О. Вісьтак, доц. М. Книш, доц. С. Кузик, доц. В.   Стецький, ас. Я. Івах); суспільно-географічне українознавство (проф. О. Шаблій, проф. І. Ровенчак, доц. О. Вісьтак, доц. М.   Влах); демосоціальногеографічний (проф. О. Шаблій, проф. І. Ровенчак, доц. М. Білецький, доц. М. Влах, доц. В. Грицевич, доц. І.   Гудзеляк, доц. С. Кузик, к. г. н., ас. О.   Мамчур); економіко-географічний (проф. О. Шаблій, доц. М.   Влах, доц. М. Книш, ас. І. Ванда, ас. Л. Котик); політико-географічний і геополітичний (проф. О. Шаблій, проф. І. Ровенчак, доц. О. Вісьтак, доц. М. Книш); математико-картографічний (проф. О. Шаблій, доц. В.   Грицевич, доц. М. Книш, завідувач навчальної лабораторії „Комплексного атласного картографування” Т.   Кравець); історико-географічний (проф. О. Шаблій, проф. І. Ровенчак, доц. О. Вісьтак, доц. М. Влах).
Кафедра виконує держбюджетну наукову тему “Суспільно-географічні проблеми західноукраїнського прикордоння ”, а також бере участь у виконанні міжкафедральної теми ВС -143 Ф “ Природний і суспільно-географічний потенціал як чинник подолання рецесії соціально-економічного розвитку (на матеріалах Карпатського регіону України)”.
Кафедра здійснює підготовку висококваліфікованих фахівців бакалаврів за напрямом 6.040104 “Географія”, спеціалістів і маґістрів за напрямом 7.04010401 “Географія”, спеціалізацією 7.04010402 “Економічна географія і геоекономіка”, 7.04010402 “Політична географія і геополітика” (спеціалісти); магістри 8.04010401 “Географія”, за спеціальностями “Економічна географія і геоекономіка”, “Політична географія і геополітика”. Вона бере участь у підготовці економістів і філософів, відповідно, на економічному і філософському факультетах Львівського національного університету імені Івана Франка.

Детальніше про кафедру
План відкритих занять I семестр
План засідання кафедри I семестр
План видання кафедри
План роботи лабораторії План методичних семінарів Iсеместр
План наукових семінарів Iсеместр План відвідування занять I семестр
План засідань кафедри а II семестр План наукових семінарів на II семестр
План методичних семінарів на II семестр
План відкритих занять II семестр