у
Головні навчальні курси
Навчальна дисципліна
Викладач
Анотація
Робоча програма

Географічне країнознавство

проф. І. Ровенчак,
ас. О. Мамчур, ас. Я. Івах
>>>
<<<

Географія населення з основами демографії

доц. І. Гудзеляк
>>>
<<<

Географія світового господарства

доц. С. Кузик,
ас. О. Мамчур
>>>
<<<

Історія географії

доц. М. Влах, ас. Я. Івах

>>>
<<<

Основи суспільної географії

проф. О. Шаблій,
проф. І. Ровенчак, доц. О. Вісьтак,
ас. Я. Івах
>>>
<<<

Політична географія

доц. О. Вісьтак,
ас. О. Мамчур
>>>
<<<

Реґіональна економічна і соціальна географія

доц. М. Книш,
доц. С. Кузик,
доц. В. Стецький,
ас. О. Мамчур, ас. Я. Івах
>>>
<<<

Суспільно-географічна картографія

Книш М. М.
>>>
<<<

Територіально-виробничі комплекси

доц. М. Білецький,
ас. Л. Котик
>>>
<<<

Техніко-економічні основи виробництва

доц. М. Білецький,
ас. Л. Котик
>>>
<<<
Спецкурси

Актуальні проблеми суспільної географії

проф. О. Шаблій
>>>
<<<

Географія комунікацій

доц. В. Грицевич
>>>
<<<

Географія культури і релігії

проф. І. Ровенчак,
>>>
<<<

Географія міжнародного туризму

доц. С. Кузик
>>>
<<<

Географія міжнародних відносин та євроатлантичної інтеграції України

доц. В. Стецький
>>>
<<<

Географія науки і освіти

доц. В. Стецький
>>>
<<<

Глобальні проблеми людства

доц. М. Книш,
ас. Л. Котик
>>>
<<<

Суспільно-географічна логістика

доц. В. Грицевич
>>>
<<<

Історія української суспільної географії

доц. М. Влах
>>>
<<<

Маґістерський семінар

проф. І. Ровенчак
>>>
<<<

Математичні методи в суспільній географії

доц. В. Грицевич
>>>
<<<

Міжнародні політичні, військові та економічні організації

проф. І. Ровенчак, ас. Котик
>>>
<<<

Національна економіка та адміністративно-територіальний устрій України

доц. В. Стецький,
ас. Я. Івах
>>>
<<<

Основи агробізнесу

доц. М. Влах
>>>
<<<

Основи демографії

доц. І. Гудзеляк
>>>
<<<

Основи менеджменту і маркетингу

доц. С. Кузик
>>>
<<<

Основні проблеми економічної та соціальної географії

проф. О. Шаблій
>>>
<<<

Переддипломний семінар

доц. М. Білецький
>>>
<<<

Політико-географічна глобалістика

доц. М. Книш,
ас. Л. Котик
>>>
<<<

Політико-географічна картографія

доц. О. Вісьтак
>>>
<<<

Політико-географічне країнознавство

Книш М. М.
>>>
<<<

Політична географія та геополітика України

доц. О. Вісьтак
>>>
<<<

Проблеми політичної географії та геополітики

проф. О. Шаблій, доц. О. Вісьтак
>>>
<<<

Розміщення продуктивних сил

доц. М. Білецький, ас. Л. Котик
>>>
<<<

Системи розселення і геоурбаністика

доц. І. Гудзеляк
>>>
<<<

Соціологія

доц. І. Гудзеляк
>>>
<<<

Статистичні методи в суспільній географії

доц. В. Грицевич
>>>
<<<

Суспільно-географічна термінологія

доц. М. Влах
>>>
<<<

Транскордонне співробітництво

доц. С. Кузик,
ас. О. Мамчур
>>>
<<<
Політико-географічна і геополітична термінологія
Влах М. Р.
>>>
<<<

Рекреаційна географія

Кузик С. П
<<<