КРАВЕЦЬ Тарас Мирославович

завідувач навчальної лабораторії „Комплексного атласного картографування”

Народився 20 травня 1985 року в місті Перемишляни Львівської області, в сім'ї службовця. 1 вересня 1991 року вступив в перший клас ЗСШ № 2 м. Перемишляни, яку закінчив у 2002 р. на “відмінно”. Протягом навчання в школі брав активну участь у шкільних, районних та обласних предметних олімпіадах, на яких займав призові місця. У 1995–1997 рр. займався дзюдо у ДЮСШ “Сокіл” м. Перемишляни. У 2000–2002 рр. навчався в Малій академії наук при ЗНЦ України, секція географії.
1 вересня 2002 року поступив на І курс географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка: спеціальність „економічна та соціальна географія”, який закінчив з відзнакою у 2008 р. Отримав кваліфікацію “Магістра географії. Викладач. Економіко-географ”.
Протягом навчання в університеті з 1 грудня 2006 року до 30 жовтня 2008 року працював старшим лаборантом кафедри економічної і соціальної географії ЛНУ ім. І. Франка.
З 1 листопада 2008 до 2011 р . навчався в стаціонарн ій аспірантур і Львівського національного університету імені Івана Франка за спеціальністю 11.00.02 “Економічна та соціальна географія”. Завершує дисертацією на тему: “Суспільно-географічні аспекти трансформації аграрної сфери Львівської області” (науковий керівник - доц. Влах М. Р.). 3 2011 р. завідувач навчальної лабораторії „Комплексного атласного картографування” географічного факультету. Паралельно виконує обов'язки молодшого наукового спеціаліста в науково-дослідницькій частині Львівського національного університету імені Івана Франка. Здійснює дослідження в руслі вивчення продовольчої безпеки Західного реґіону України. Має наукові публ ікації з теми дослідження.
Одружений. Депутат Львівської міської ради VІ скликання.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Мамчур О. І. Головні засади трансформації аграрної сфери приміського району / О. І. Мамчур, Т. М. Кравець // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. “ Регіон-2012: стратегія оптимального розвитку”(25–26 жовтня 2012 р., Харків) . – Харків : РВВ ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012.

Суспільно - географічні аспекти інвестування і кредитування сільського господарства Львівської області / Т .  М .  Кравець // Реалії , проблеми та перспективи розвитку географії в Україні : матеріали V ІІІ Всеукр . студ . наук . конф . (Львів, 18–19 травня 2007 р.). – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2007. – С. 29–35.

Основні організаційні форми сільського господарства України (порівняльно-географічний аналіз) / М. Р. Влах, Т. М. Кравець // Вісник Волинського національного університету. – 2008. – С. 83–86. (Серія Географічні науки; №1).

Суспільно-географічні аспекти інвестування і кредитування агробізнесу Львівської області / Т. М. Кравець // Географія в інформаційному суспільстві. – К. : Обрії, 2008. – Т. 2. – С. 210–212.

Територіальні особливості інвестування агробізнесу Львівської області / Т. М. Кравець // Матеріали Першої Всеукраїнської наук.-практ. конф. студентів, аспірантів, молодих вчених “Сучасні напрямки розвитку і перспективні орієнтири у географічній науці та освіті” (Рівне, 23–25 квітня 2009 р.). – Рівне : Кафедра географії у МЕГУ ім. акад. С. Дем'ян­чука. — С. 67–71.

Суспільно-географічні аспекти іноземного інвестування агробізнесу Львівської області / Т. М. Кравець // Вісник Волинського національного університету. – 2009. – С. 196–201. (Серія Міжнародні відносини; №4).

Кравець Т. М. Головні засади трансформації аграрної сфери приміського району / Мамчур О. І., Кравець Т. М. // Матер. міжнар. наук.-практ. конф. „Регіон - 2012: стратегія оптимального розвитку”(25 – 26 жовтня 2012 р., Харків) // РВВ ХНУ ім. В.Н. Каразіна, Харків, 2012. C .147?150

Кравець Т.М. Природно-ресурсний потенціал як провідний чинник трансформування аграрної сфери // Всеукраїнський науково-теоретичний часопис “Історія української географії”. – Тернопіль, 2012. – Вип. 25. – С. 56 – 61.

Кравець Т.М. Суспільно-географічні аспекти функціональної трансформації аграрної сфери Львівської області. // Науковий збірник «Географія та туризм». – К. 2012. – Вип. 21. – С 74–79.