ПЕЛЕХ Марія Григорівна

старший лаборант

Старший лаборант кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка. Член Українського географічного товариства..

Народилась 16 січня 1961 р. у м. Львові. У 1978 р. закінчила Львівську СШ №44. З 1979 р. до 1984 р. навчалась у Львівському державному університеті імені Івана Франка. Отримала диплом за спеціальністю “Географ. Викладач” та диплом кореспондента громадських газет.

З 1984 р. по 1990 р. працювала вчителем географії у Львівських СШ №77 та СШ №64.

З 1990 працює старшим лаборантом кафедри економічної і соціальної географії. Є здобувачем кафедри економічної і соціальної географії. Працює над темою кандидатської дисертації: “Медико-географічна ситуація в реґіоні: аналіз і прогноз (на матеріалах Львівської області)”. Науковий керівник дисертації доц. Л. Т. Шевчук.
Напрямки наукової діяльності: соціальна географія, зокрема, медична географія. Опублікувала 15 наукових праць — статей і тез конференцій, зокрема: Карпатський реґіон: екологічна ситуація і стан здоров’я населення (1996); Реґіональні особливості суспільного здоров’я в Україні (1999); Людський організм і довкілля у працях Сергія Подолинського (2000); Історичний розвиток медичної географії (2003), “Використання потенціалу Шацького національного природного парку для задоволення рекреаційно-туристичних потреб мешканців Львівської області” (2010, у співавторстві з Л. І. Котик, О. І. Мамчур), “Шацький національний природний парк: сильні і слабкі сторони розвитку рекреаційно-туристичної сфери” (2010, у співавторстві з Л. І. Котик, О. І. Мамчур) та ін.