РОВЕНЧАК Іван Ілліч

професор, доктор географічних наук

Доктор географічних наук (2010), доцент (1996), професор кафедри економічної і соціальної географії географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка ( 2011 ), дійсний член Українського географічного товариства, член Наукового Товариства імені Шевченка, заступник голови його Географічної комісії. Опублікував близько 2 8 0 наукових і науково-популярних праць.
Народився 26 червня 1958 р. у м. Долині Станіславської (Івано-Франківської) області у робітничій родині. Закінчив Долинську середню школу №2 (1975). Після цього працював до 1976 р. робітником на Долинському виробничому швейному об'єднанні.
У 1976 – 1978 рр. проходив у Россії (Тамбовщина) строкову військову службу у збройних силах СРСР.
В 1978–1984 рр. навчався у Львівському державному університеті імені Івана Франка (у 1978–1979 рр. на підготовчому відділенні, а в 1979–1984 рр. – на географічному факультеті університету), який закінчив з відзнакою.
З 1984 р. працює у Львівському національному університеті імені Івана Франка. До 1987 р. на посаді інженера, у 1987–1991 рр. – молодшого наукового співробітника, у 1991–1994 рр. – асистента, з 1994 р. – доцента, а з 2011 – професора кафедри економічної і соціальної географії географічного факультету.
Захистив у 1993 р., в Києві, дисертацію на тему “Картографування регіонального народногосподарського комплексу (на прикладі Івано-Франківської області)” (наукові керівники Л. Г. Руденко і О. І. Шаблій) і здобув науковий ступінь кандидата географічних наук. У 2010 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора географічних наук на тему “Географія культури: проблеми теорії, методології та методики дослідження” (науковий консультант О. І. Шаблій) .
На факультеті викладає курси: “Географічне країнознавство”, “Географія культури і релігії”, “Політична географія і геополітика Россії”, “Магістерський семінар”.
Напрямки наукової діяльності: географія культури; політична географія; географічне країнознавство; географія транспорту; історія географії та картографії; географічна картографія.
Професор І. Ровенчак є автором та співавтором оригінальних навчальних посібників: “Соціально-економічна географія України” (1994, 1995, 2000); “Типологія країн світу” (1997); “Соціально-економічна географія світу” (1998); “Економічна і соціальна географія Россії” (2000); “Економічна і соціальна географія світу” (2002, 2005).
Відповідальний виконавець фундаментального рукописного середньомасштабного картографічного твору “Атлас господарського комплексу Івано-Франківської області” (1985). Секретар редакційної колегії з підготовки та видання трьох шкільних краєзнавчих атласів областей: Львівської (1989); Івано-Франківської (1990); Закарпатської (1991). Член редколегії двох навчально-краєзнавчих атласів областей: Тернопільської (2000); Чернівецької (2000) та Географічного атласу Івано-Франківської області з серії “Моя мала Батьківщина” (2005).
Науковий консультант видання “Універсальний словник-енциклопедія” (1999, 2001, 2003, 2006). Член робочої групи (від географічного факультету) з підготовки та видання “Енциклопедії Львівського університету” (ЕЛУ).
Був одним із ініціаторів утворення та головою установчих зборів зі створення осередку Товариства української мови (ТУМ) на географічному факультеті ЛДУ ім. І. Франка (1989). Голова комісії географічного факультету із захисту наукових пріоритетів.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Ровенчак І. І. Вчення про колір та естетично-аксіологічні дослідження в гео-графії культури / І. І. Ровенчак // Часопис соціально-економічної географії. – Харків, 2012. – Вип. 1. – С. 5–8.

Ровенчак І. Концептуальні підходи до створення історичного Атласу української державності / І. Ровенчак , В. Грицеляк, І. Дикий // Національне картографування: стан, проблеми та перспективи розвитку. – Київ, 2012. – Вип. 5. – С. 44 – 47.

Ровенчак І. І. Система карт ретроспективного політико-адміністративного положнення міста в комплексному атласі Львова / І. І. Ровенчак // Проблеми безперервної географічної освіти і картографії. – Харків, 2012. – Вип. 15. – С. 85–87.

Ровенчак І. І. Peripherality of Lviv Region as Factor of Development of its Tourism / І. І. Ровенчак, Л. І. Котик // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – Львів, 2012. – Вип. 29. – Ч. 2. – С. 195–203.

Львівська область. Атлас / Секретар редколегії, співавтор двох карт та їх серій. – Москва, 1989.

Атлас Івано-Франківської області / Секретар редколегії, співавтор двох карт та їх серій. – Москва, 1990.

Закарпатська область. Атлас / Секретар редколегії, співавтор трьох карт та їх серій. – Москва, 1991.

Картографування регіонального народногосподарського комплексу (на прикладі Івано-Франківської області) / Автореф. дис. ... канд. геогр. наук. – Київ, 1993.

Соціально-економічна географія України / За ред. О. Шаблія. – Львів, 1994; 1995; 2000 (у співавторстві).

Типологія країн світу. Текст лекції. – Львів, 1997.

Соціально-економічна географія світу / За ред. С. Кузика. – Тернопіль,1998 (у співавторстві).

Економічна і соціальна географія Россії. Текст лекцій. – Львів, 2000.

Лемківщина. М 1 : 275 000 – Львів, 2002.

Економічна і соціальна географія світу / За ред. С. Кузика. – Львів, 2002, 2005 (у співавторстві).

Географія культури: проблеми теорії, методології та методики дослідження. – Львів, 2008.

Західно-Українська Народна Республіка (ЗУНР). М 1 : 1 250 000. – Львів, 2008.

Encyclopedia . Львівський національний університет імені Івана Франка / Член видавничої ради, автор та співавтор семи статей. – Львів, 2011. – Т. 1.

Географічне країнознавство: навчально-методичний посібник. – Львів, 2012 (у співавторстві).