СТЕЦЬКИЙ Василь Володимирович

доцент, кандидат географічних наук

Кандидат географічних наук (1999), доцент кафедри економічної і соціальної географії Львівського національного університету імені Івана Франка (2002), член Наукового Товариства ім. Шевченка. Опублікував приблизно 35 наукових праць.
Народився 4 листопада 1958 р. в с. Червоне Парутино Очаківського району Миколаївської області у селянській родині. Після закінчення у 1975 р. середньої школи №1 містечка Козова Тернопільської області працював автослюсарем, водієм, служив у Збройних Силах. На географічному факультеті Львівського державного університету імені Івана Франка навчався у 1980–1985 рр. Після закінчення працював учителем географії та історії  у Водниківській восьмирічній школі Пустомитівського району Львівської області, а з 1986 р. —  учителем географії та заступником директора у середній школі №4 м. Львова.

На посаді асистента кафедри економічної і соціальної географії Львівського державного університету імені Івана Франка працює з 1992 р. У 1999 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Соціально- і економіко-географічні дослідження реґіонального освітнього комплексу (на матеріалах Львівської області)” (науковий керівник – проф. О. Шаблій). Головний напрямок наукової праці: суспільно-географічні дослідження реґіональних освітніх систем.
Підготував і опублікував монографію “Освітній комплекс Львівської області: соціально- і економіко-географічні дослідження” (1998).  Співавтор трьох навчальних посібників “Економічна і соціальна географія країн світу” (2002), “Центральна Європа: суспільно-політичний і соціально-економічний розвиток. Текст лекцій” (2002) (за ред. доц. С. Кузика), “Словенія: суспільно-географічна характеристика. Текст лекції” (2004), а також навчально-краєзнавчих атласів Львівської й Тернопільської областей  — серія карт “Освіта” (1999, 2000 за ред. Я. Кравчука).
В. Стецький розробив навчальні програми з курсів: “Географія науки і освіти”, “Географічні основи євроінтеґрації”, “Польові соціально- і економіко-географічні дослідження”, “Реґіональна економічна і соціальна географія світу” (у співавторстві), підготував методичні вказівки до проведення семінарських і практичних занять з курсу “Економічна і соціальна географія країн Євразії” для студентів ІІІ курсу географічного факультету. Під його керівництвом студенти кафедри економічної і соціальної географії проходили комплексні навчальні практики в Україні, Польщі, Німеччині.
Забезпечує викладання таких курсів: «Геоекономічні проблеми міжнародних відносин», «Географічні проблеми євроатлантичної інтеграції України», «Суспільно-географічні основи євроінтеграції», «Географічні основи євроінтеграції», «Методика викладання суспільної географії у вищій школі», «Географія освіти і науки», «Реґіональна економічна і соціальна географія», «Регіональна економіка і екологія», «Національна економіка».

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Стецький   В.   В. Географія міжнародних відносин і Євроатлантичної інтеграції України: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів напрямку підготовки географія / В.   В. Стецький   – Львів: Вид. центр ЛНУ Імені Івана Франка, 2012. – 23 с.

Стецький В. В. Суспільно-географічні основи формування та підходи досліджень адміністративно районних освітніх систем / В. В. Стецький // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. Серія: Географія. – № 2. – Тернопіль, 2012.

Географія міжнародних відносин і Євроатлантичної інтеграції України: навчально-методичний посібник для самостійної роботи студентів напрямку підготовки 6. 040104 – географія (програма, семінарські заняття, самостійна робота,індивідуальні науково-дослідницькі завдання). Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – 21 с.

Соціальні проблеми розвитку освітнього комплексу міста Львова / В. В. Стецький  // Приміські території. Проблеми і перспективи розвитку. Тези доп. наук.-практ. конф. – Львів, 1997.

Географічні аспекти дослідження освітнього комплексу Львівської області / В. В. Стецький // Економіко-, соціально-географічні проблеми західноукраїнського прикордоння / Відп. ред. О. І. Шаблій.— Львів: ЛДУ, 1997.

 Освітній комплекс Львівської області: соціально- і економіко-географічні дослідження / В. В. Стецький. — Львів: ЛОНМІО, 1998.

Краєзнавчі аспекти дослідження компонентно-функціональної структури освітнього комплексу Івано-Франківської області / В. В. Стецький, Н. Микитишин // Історія української географії. Спец. вип.: Краєзнавство. Всеукраїн. наук.-теорет. часопис. — Тернопіль: Підручники і посібники, 2001. — Вип. 2(4).

Центральна Європа: соціально-політичний і соціально-економічний розвиток: Текст лекцій / В. Стецький, О. Федунь. — Львів: Простір М, 2002

Економічна і соціальна географія світу: Навч. посібник / О. Шаблій, С. Кузик, В. Стецький та ін. / За ред. С. П. Кузика. — Львів: Світ, 2002

Суспільно-географічна регіоналізація національного освітнього комплексу / В. В. Стецький // Сучасні проблеми і тенденції розвитку географічної освіти. Матеріали міжнародної конференції до 120-річчя географії у Львівському університеті (24—26 вересня 2003р.).

   Суспільно-географічні дослідження спеціальної економічної зони “Яворів” в системі трансформаційних соціально-економічних процесів господарського комплексу Яворівського району Львівської області / В. В. Стецький // Наукові записки Тернопільського нац. педагог. ун-ту ім. В. Гнатюка. Серія: Географія. — 2004. — №2

Словенія: суспільно-географічна характеристика. Текст лекцій / В. В. Стецький, Б. Уманців. — Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2004.

Науково-освітнє і практичне значення організації закордонних навчальних практик у системі підготовки студентів-географів / В. В. Стецький // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка. Серія: Географія.– №2.– 2005. – С. 230-232.

Загальногеографічна міжзональна практика / Благодир С.Ф., Вісьтак О.І., Івах Я.Є., Карпено Н.І., Матвіїв В.П., Стецький В.В.  – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім.І. Франка, 2005. – 70с

Українська тематика у системі планування та організації закордонних туристичних послуг / В. В. Стецький // Вісник наукових досліджень. Серія: Туризм. Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ галицького інституту ім.В.Чорновола, 2006. – Випуск.2– С 59-60

Історико-географічні аспекти розвитку освіти та розбудови навчальних закладів на землях сучасної України / В. В. Стецький // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім.В.Гнатюка. Серія: Географія.– №2.– 2007. – С 8-13

 Територіальні освітні системи України / В. В. Стецький // Географія в інформаційному суспільстві. Зб. наук. праць. – Київ: Обрії, 2008. – Т. ІV. – С. 274-276

Географія науки і освіти: Текст лекцій / В. В. Стецький. – Львів: Видавництво Львівського національного університету імені Івана Франка, 2008. – 164с.

Основні підходи до аналізу причинно-наслідкових зв’язків формування і розвитку сфери освіти в структурі суспільно-географічних досліджень / В. В. Стецький // Регіон - 2009: стратегія оптимального розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, 2009. – С 221-225

Локальні територіальні системи / В. В. Стецький // Регіон - 2010: стратегія оптимального розвитку. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Харків, 2010. – С 269-272

Освіта: середні загальноосвітні школи // Львів: комплексний атлас. – К.: ДНВП “Картографія”, 2011. – С.139.

Освіта: вища школа // Львів: комплексний атлас. – К.: ДНВП “Картографія”, 2011. – С.140.

Культура // Львів: комплексний атлас. – К.: ДНВП “Картографія”, 2011. – С.141.