КИСЕЛЬОВ Юрій Олександрович

докторант

Народився 2 червня 1977 р. в Луганську. У 1992 р. вступив на І курс природничо-географічного факультету Луганського державного педагогічного інституту ім. Т.Г. Шевченка на спеціальність "Географія та біологія". У 1997 р. закінчив навчання в інституті з "червоним" дипломом, захистивши дипломну роботу на тему "Географічна характеристика Слобідської України". Того ж року вступив до аспірантури при Луганському педінституті, яку закінчив у 2000 р. З того часу впродовж десяти років незмінно працював на посаді асистента, згодом – доцента Луганського національного університету імені Тараса Шевченка.
2001 року у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистив кандидатську дисертацію на тему "Еколого-геоморфологічний аналіз середньої частини басейну Сіверського Дінця" (науковий керівник – доктор географічних наук, професор І.П. Ковальчук).
З 2002 року розпочалася творча співпраця Юрія Кисельова із завідувачем кафедри економічної і соціальної географії ЛНУ імені Івана Франка, доктором географічних наук, професором О.І. Шаблієм, який запропонував йому малодосліджену у світовій науці проблему теорії людського геопростору – геософію. Від того часу й до сьогодні опубліковано понад два десятки наукових праць Ю.О. Кисельова із зазначеної проблематики. Юрій Кисельов – учасник багатьох міжнародних і всеукраїнських конференцій, на яких здійснював апробацію результатів своїх геософічних досліджень, а саме – ІІ, ІІІ та ІV Міжнародних конференцій "Історія української географії та картографії" (м. Тернопіль, 2005 – 2010 рр.), щорічних Міжнародних конференцій "Реґіон: стратегія оптимального розвитку" (м. Харків, 2007 – 2010 рр.) та низки інших.
Ю.О. Кисельов – голова Луганського відділу Українського Географічного товариства, голова Слобожанського осередку НТШ.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Геософічні аспекти етносферних процесів в Україні в контексті Помаранчевої революції / Кисельов Ю.О. // Фізична географія та геоморфологія. – Вип. 48. – К., 2005. – С. 66 - 70;
До формування теоретико-методологічних основ геософічних досліджень / Юрій Кисельов // Історія української географії. – Вип. 14. – Тернопіль, 2006. – С. 8 – 11;
Методологічні основи географічних студій Степана Рудницького в контексті сьогодення / Юрій Кисельов // Історія української географії. – Вип. 16. – Тернопіль, 2007. – С. 48 – 51;
Національний рівень організації людського географічного простору / Юрій Кисельов // Історія української географії. – Вип. 19. – Тернопіль, 2009. – С. 69 – 72;
Геософічний погляд на періодизацію історії Південно-Східної України / Юрій Кисельов // Історія української географії. – Вип. 20. – Тернопіль, 2009. – С. 98 – 102;
Шаблій О.І. Геософічна інтерпретація просторових образів у поезії Тараса Шевченка / Олег Шаблій, Юрій Кисельов // Історія української географії. – Вип. 21. – Тернопіль, 2010. – С. 111 – 113.