БАБИЧ Олег Богданович

 

Бабич Олег Богданович, народився 19 серпня 1985 р. у м. Червонограді Львівської обл. З 1992 по 1999 рр. навчався у СЗШ № 11 м. Червонограда. З 1999 по 2002 рр. навчався у Червоноградській гімназії, де отримав атестат про повну загальну середню освіту.
З 2002 по 2007 рр. навчався на географічному факультеті Львівського національного університету імені Івана Франка, де здобув вищу освіту за спеціальністю "Географія" та отримав кваліфікацію "Магістр географії. Геоеколог".
З 2006 по 2011 рр. навчався на факультеті міжнародного права і бізнесу в інституті післядипломної освіти Львівського національного університету імені Івана Франка, де здобув другу вищу освіту за спеціальністю "Міжнародне право" та отримав кваліфікацію "Юрист-міжнародник".
З 2007 по 2012 рр. працював на Розтоцькому ландшафтно-геофізичному стаціонарі Львівського національного університету імені Івана Франка на посаді лаборанта.
З 2012 р. навчаюся в аспірантурі у Львівському національному університеті імені Івана Франка, для здобуття наукового ступеня кандидата географічних наук на тему дисертації "Оптимізація лісових геосистем приміської зони Львова".
З 2014 р. працюю на Розтоцькому ландшафтно-геофізичному стаціонарі Львівського національного університету імені Івана Франка на посаді робітника по ремонту.

 

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Бабич О. Б. Екологічні проблеми лісопарків м. Львова та шляхи їх оптимізації / О. Б. Бабич // Наукові пошуки географічної громадськості: вчора, сьогодні, завтра: матеріали міжнарод. наук.-практ. конф. (Луганськ, 26-28 жовтня 2009 р.) – Луганськ: Вид-во ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2009. – С. 33–35.

Бабич О. Б. Геоекологічний стан лісових геосистем приміської зони м. Львова / О. Б. Бабич // Наук. записки Тернопіл. націон. педагог. ун-ту. Серія: географія. – Тернопіль: СМП «Тайп». – № 1 (Вип. 27). – 2010. – С. 278–283.

Бабич О. Б. Метеорологічні та актинометричні спостереження на Розтоцькому ландшафтно-геофізичному стаціонарі (РЛГС) / О. Б. Бабич // Стаціонарні географічні дослідження: досвід, проблеми, перспективи: матеріали міжнарод. наук. семінару (14–15 травня 2010) / Збірник наукових праць. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка. – С. 33–36.

Бабич О. Б. Обґрунтування межі приміської лісової зони міста Львова / О. Б. Бабич // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ «Обрії», 2011. – Вип. 1 (62). – С. 82–87.

Бабич О. Б. Антропогенний вплив на модифікації лісових геосистем приміської зони міста Львова / О. Б. Бабич // Стан, проблеми і перспективи природничої географії: матеріали круглого столу (Львів, 15 березня 2011 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 88–91.

Бабич О. Б. Природоохоронні території у межах приміської лісової зони міста Львова / О. Б. Бабич // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ «Обрії», 2011. – Вип. 3 (64). – С. 80–87.

Бабич О. Б. Різноманітність лісових фітоценозів у геосистемах приміської зони міста Львова / О. Б. Бабич // Географические и геоэкологические исследования в Украине и сопредельных территориях: сборник научных статей. – Симферополь: ДИАЙПИ, 2013. – Т. 1. – С. 250–253.

Бабич О. Б. Методичні прийоми дослідження структурно-функціональних особливостей приміських територій з наявністю лісових геосистем (на прикладі околиць м. Львова) / О.
Б. Бабич // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвяченої 130-річчю географії у Львівському університеті (м. Львів, 16–18 травня 2013 р.). У 3-ох томах. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2013. – Том 3. – С. 171–174.

Бабич О. Б. Функціональна сутність ландшафтних фацій Винниківської приміської лісової зони Львова / О. Б. Бабич // Вісник Львівського університету. Серія географічна. Випуск 45. – 2014. – С. 395–402.

Бабич О. Б. Порівняльна характеристика інформаційних показників деревостанів між складовими частинами лісових геосистем приміської зони Львова / О. Б. Бабич // Ландшафтознавство: стан, проблеми, перспективи: Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої 70-річчю заснування кафедри фізичної географії (24–27 вересня 2014 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 90–92.