БЕРЕЗЯК Володимир Володимирович

старший лаборант кафедри фізичної географії

Народився 4 червня 1984 року в с.Гутисько-Тур’янське Буського району Львівської області.
Освіта вища. У 2007 році закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка географічний факультет із спеціалізацією кафедри фізичної географії (2002–2007р). Тема магістерської роботи: Гідрометеорологічні процеси в геокомплексах околиць Чорногірського географічного стаціонару. У 2006-2007 р. працював на посадах лаборанта і старшого лаборанта кафедри фізичної географії.
У 2007 році після закінчення університету поступив в аспірантуру на денну форму навчання при кафедрі фізичної географії.
Тема кандидатської дисертації: Ландшафтний моніторинг Карпатського національного природного парку. Науковий керівник – професор А. Мельник. Після закінчення аспірантури із 2010 року працює на посаді старшого лаборанта кафедри фізичної географії.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Шубер П. М. Метеорологічні особливості формування і проходження катастрофічного паводку у гірській частині басейну ріки Прут у липні 2008 року / П. М. Шубер, В. В. Березяк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Чернівці, 2012. – Вип. 612–613. Географія. – С. 183–187.

Шубер П. Тенденції змін температури повітря та кількості опадів у гірській частині басейну ріки Прут у 2007–2009 роках. / П. Шубер, В. Березяк. // Вісник Львівського університету. Серія геогр. – 2012. – Вип. 40. Ч. 2. – С. 237–244.

Шубер П. М. Дослідження гідрометеорологічних процесів модельного басейну річки Жонка / П. М. Шубер, В. В. Березяк // Історія української географії. Всеукраїнський науково-теоретичний часопис. – Тернопіль, 2011. – Випуск 23. – С. 42–52.

Шубер П.М., Березяк В.В. Дослідження гідрометеорологічних процесів модельного басейну потоку Жонка // Історія української географії. Тернопіль, 2010. Вип. 23. - 2011. с. 52 — 59.

Шубер П.М., Березяк В.В. Аналіз гідрометеорологічних процесів річки Прут в ландшафтно-моніторингових дослідженнях Карпатського національного природного парку // Історія української географії. Тернопіль, 2010. Вип. 21. с. 71 — 81.

Мельник А.В., Шубер П.М., Шушняк В.М., Костів Л.Я., Березяк В.В. Фізико-географічні передумови, динаміка та наслідки катастрофічного липневого паводка 2008 року у верхів'ї річки Прут // Вісник Львів. ун-ту. Серія гегр. 2009. Вип. 37. с. 136 - 151.

Мельник А., Шубер П., Шушняк В., Костів Л., Березяк В. Еколого-географічні наслідки катастрофічного паводку у липні 2008 року у верхів'ї річки Прут // Природні комплекси й екосистеми верхів'я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. 2009. с. 150 - 155.

Березяк В. Ландшафтно-моніторингові дослідження у верхів'ї Прута // Природні комплекси й екосистеми верхів'я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. 2009. с. 219 - 220.

Савка Г.С., Березяк В.В., Ціцяла Т.Р. ГІС верхів'я Прута // Природні комплекси й екосистеми верхів'я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона. 2009. с. 34.

Мельник А.В., Березяк В.В. До питання рекреаційної оцінки метеоумов лісистого середньогір'я Чорногори в басейні річки Прут // Фізична географія та геоморфологія – 2008. Вип. 54 – с.183-186