БІЛАНЮК Володимир Іванович

декан географічного факультету
кандидат географічних наук, доцент

Народився 24 березня 1970 року в с. Вербилівці Рогатинського району Івано-Франківської області.
У 1993 р. закінчив географічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка. З 1992 р. працював лаборантом кафедри фізичної географії. У 1993–1996 рр. навчався на денній формі аспірантури кафедри фізичної географії.
У 1999 році захистив кандидатську дисертаційну роботу на тему: «Вплив трас магістральних трубопроводів на гірськокарпатські ландшафтні структури» зі спеціальності 11.00.01 – фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів. З 1996 р.  працював асистентом кафедри фізичної географії, а з 2001 р. – доцентом цієї ж кафедри. У 2004 р. присвоєно вчене звання доцента. Протягом 2001–2003 рр. перебував на посаді завідувача Чорногірського географічного стаціонару (за сумісництвом).
У 2004–2011 рр. виконував обов’язки заступника декана географічного факультету з навчально-виховної та наукової роботи.

Напрямки наукової діяльності: вивчення географічних закономірностей виникнення природних та антропогенно-спровокованих катастроф та пошук шляхів оптимізації післякатастрофічних станів геосистем; розроблення наукових основ раціонального природокористування, сталого розвитку та збереження ландшафтного різноманіття.

У 2002–2004 рр. приймав участь у міжнародному проекті  ЮНЕСКО «Трансформаційні процеси у басейні Верхнього Дністра». 

Автор понад 55 наукових, навчально-методичних і публіцистичних публікацій з актуальних проблем фізичної географії, гідрології, ландшафтознавства і геоекології.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Біланюк В. Географічна освіта, наука і практика напередодні ювілею / В. Біланюк, Є. Іванов, І. Пандяк // Каменяр: Інформаційно-аналітичний часопис Львівського національного університету імені Івана Франка. – № 7, жовтень 2012 р. – С. 11.

Біланюк В. Наукові здобутки географічного факультету в 2001–2011 роках / В. Біланюк // Вісник Львівського університету: Серія географічна. – 2012 – Вип. 40. Ч. 1. – С. 3–10.

Біланюк В. Особливості термінології лавинонебезпечних територій / Є. Тиханович, В. Біланюк // Еволюція та антропогенізація ландшафтів передгірських і гірських територій: Матеріали міжнародної наукової конференції. – Чернівці: Букрек, 2012. – С. 91–92.

Біланюк В. Підсумки студентської наукової роботи географічного факультету за 2011–2012 навчальний рік / В. Біланюк, Є. Іванов // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні: Матеріали ХІІІ-ої студентської наукової конференції (Львів, 19 квітня 2012 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2012. – С. 3–9.

Тиханович Є. Проблеми термінології про дослідженні лавинонебезпечних територій / Є. Тиханович, В. Біланюк // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наукових праць. – Чернівці, 2012. – Вип. 612–613: Географія. – С. 173–176.

Біланюк В. Результати ХІІ-ої студентської наукової конференції “Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні” / В. Біланюк, Є. Іванов // Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні: Матеріали ХІІ-ої студентської наукової конференції (Львів, 17 травня 2011 р.). – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 3–6.

Біланюк В., Загульська О., Мельник А., Міллер Г., Муха Б., Сенчина Б., Шубер П. Природні територіальні комплекси верхів’я річки Прут у межах Чорногори / Природні комплекси й екосистеми верхів’я ріки Прут: функціонування,моніторинг, охорона. Мат. наук.-пр. конф. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009 – С. 36-72.

Біланюк  В. Наукові здобутки кафедри конструктивної географії і картографії. / В. Біланюк. // Мат. наук.-пр. конф. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2010 – С. 17-22.

Біланюк В. І. Результати стаціонарних досліджень процесів площинної ерозії в басейні р. Боржави / В. І. Біланюк, Я. Б. Хомин // Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2010. – Вип. 1 (58). – С. 154-164.

Біланюк В. І. Вплив кліматичних факторів на активізацію сходження лавин у гірських масивах Горган / В. І. Біланюк, Є. Є. Тиханович// Стан, проблеми і перспективи природничої географії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С. 117 – 124.

Біланюк В. І. Кравчук Ярослав Софронович /В. І. Біланюк// Encyclopedia Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1.: А – К – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.665 - 666.

Біланюк В. І. Круглий стіл з нагоди 60-річчя від дня народження В. М. Петліна /В. І. Біланюк, Є. А. Іванов// Стан, проблеми і перспективи природничої географії. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка.

Біланюк В. І. Кукурудза Семен Ілліч /В. І. Біланюк// Encyclopedia Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1.: А – К – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.686.

Біланюк В. І., Хомин Я. Б. Географічний факультет /В. І. Біланюк, Я. Б. Хомин // Encyclopedia Львівський національний університет імені Івана Франка: в 2 т. Т. 1.: А – К – Львів, ЛНУ імені Івана Франка, 2011. – С.334.

Біланюк В.І., Матвіїв В.П. Проблеми екологічної безпеки на трасах магістральних трубопроводів / Фізична географія та геоморфологія. – К.: ВГЛ “Обрії”, 2009. – Вип. 55. – С. 166-170.