БУЛАВЕНКО Ірина Геннадіївна

інженер ІI кат. Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару

e-mail: ibulavenko@gmail.com

Народилася 20 травня 1987 року в м. Буську, Буського району Львівської області.Освіта вища. У 2009 році закінчила Львівський національний університет імені Івана Франка географічний факультет із спеціалізацією геоекологія, кафедри фізичної географії (2004–2009р).
Тема магістерської роботи: Відновлення лісорослинного покриву в антропогенно порушених фаціях Південного Розточчя. З 2008р.- 2009 р. працювала  на посаді лаборанта Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару,кафедри фізичної географії.
У 2009 році після закінчення університету поступила в аспірантуру на заочну форму навчання при кафедрі фізичної географії, за спеціалізацією: фізична географія,геофізика та геохімія ландшафтів.Тема кандидатської дисертації: Функціонування репрезентативних геокомплексів Дубровицького ландшафту Південного Розточчя. Науковий керівник – доцент Муха Б.П.

З 2012 р. – лаборант Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару, з 1 жовтня 2014 р. - переведена на посаду інженера ІІ категорії.

Науково-дослідницька діяльність:

  1. була секретарем-організатором міжнародного наукового семінару: «Стаціонарні географічні дослідження: досвід, проблеми, перспективи», що проводився 14-15 травня 2010р. на Розтоцькому ландшафтно-геофізичному стаціонарі (м. Львів - смт. Брюховичі).
  2. приймала участь у дослідженні температурного поля басейну р. Західний Буг 2010-2011р.р. (в межах Львівської області);
  3. приймала участь у науковому співробітництві Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару в міжнародному проекті IWAS (міжнародний водний альянс), який виконувався  під керівництвом Дрезденського університету (2010 - 2013 р.р.);
  4. приймала участь в організації та проведені II, III, ІV і V–ї Польових літніх шкіл-семінарів гірського ландшафтознавства смт. Ворохта, Чорногірський географічний стаціонар (2011р. – 2014 р.).
  5. приймала участь в організації та проведені виїзного наукового семінару кафедри фізичної географії, який проходив на Розтоцькому ландшафтно-геофізичному стаціонарі у смт. Брюховичі, 26 травня 2014р.;
  6. приймала участь в організації та проведені міжнародної наукової конференції присвяченої: 70-річчю кафедри фізичної географії, яка проходила 24-27 вересня 2014р. м. Львів - смт.  Ворохта.

 

ОСНОВІНІ НАУКОВІ ПРАЦІ:

1. Муха Б.П., Булавенко І.Г., Мельничук М. Випаровування в Українському Розточчі (за матеріалами Розтоцького ландшафтно-геофізичного стаціонару) / Б.П. Муха, І.Г. Булавенко, М. Мельничук // Вісник Львів.ун-ту.Сер.геогр. – 2014. – Вип.48. – С. 117 – 124.
2. Булавенко І.Г. Взаємозв’язок формування та функціонування ПТК / І.Г. Булавенко // Вісник Львів.ун-ту.Сер.геогр. – 2013. – Вип.42. – С.22-26.
3. Булавенко І.Г. Величини складових радіаційного балансу в Південному Розточчі, як передумова функціонування природних територіальних комплексів / І.Г. Булавенко // Фізична географія та геоморфологія. – Київ, 2013. –  Вип. 2(70). – С. 243 – 249.
4. Булавенко І. Підходи до вивчення процесів функціонування ПТК /І.Г. Булавенко // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвячені 130-річчю географії у Львівському університеті. – Львів, 2013. – Том 2. – С. 113–117.
5. Муха Б.П., Шубер П.М., Булавенко І.Г Особливості температури повітря у фаціях терасованого днища долини ріки Прут в межах Чорногірського географічного стаціонару / Б.П., Муха , П.М Шубер , І.Г. Булавенко  // Географічна наука і практика: виклики епохи: Матеріали міжнародної наукової конференції, присвячені 130-річчюгеографії у Львівському університеті. – Львів, 2013. – Том 2. – С. 18–21.
6. Булавенко І. Вивченість проблематики функціонування природно-територіальних комплексів /І. Булавенко // Матеріали VIII Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених / за ред. проф. Л.І. Зеленської. – К.: ДНВП «Картографія»,2011. – Вип.8. С. 180-181.
7. Булавенко І.Г. Мікрокліматичні особливості ділянки лісопосадки в Дубровицькому ландшафті Південного Розточчя /І.Г. Булавенко //Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України: Природничі дослідження на Розточчі. – Львів.:РВВ НЛТУ України. – 2010. - Вип.20.16. – С. 21-26.
8. Булавенко І. Мікрокліматичні особливості околиць кардіологічної лікарні смт Брюховичі / І.Г. Булавенко // Матеріали студенської наукової конференції „Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні” (7 травня 2009 р.). – Львів, С.
Тези:
1. Булавенко І.Г. Результати топокліматичних досліджень у басейні ріки Західний Буг / І.Г. Булавенко // Матеріали щорічної міжнародної конференції студентів та аспірантів, присвяченої пам’яті професора Г.П. Дубинського ( 4-5 квітня 2013 р.). – Харків, С.19-24.

2. Булавенко І.Г. Вплив ландшафтних параметрів на перерозподіл сонячної радіації / І.Г. Булавенко // Ландшафтознавстфо: стан, проблеми, перспективи: Матеріали міжнародної наукової конференції присвяченої: 70-річчю кафедри фізичної географії Львівського національного університету ім. Івана Франка (24-27 вересня 2014 року). – Львів: Видав.центр ЛНУ ім. Івана Франка, 2014. – С. 98-99.