ЧЕРЕМХА Тетяна Романівна

аспірантка IІ року навчання

79000 Україна, м. Львів, вул. Дорошенка, 41 кім.54
тел. cл. +38 032 239 47 44
e-mail: tanjshka@bigmir.net

Народилася 8 лютого 1987 р. у м. Львові. У 2004 р. закінчила загальноосвітню середню школу № 92 м. Львова. У цьому ж році стала студенткою першого курсу географічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка. Під час навчання брала участь у Всеукраїнській студентській науковій конференції «Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні», а також в науково – практичній регіональній конференції, присвяченій 30-річчю навчальної і наукової діяльності Чорногірського географічного стаціонару «Природні комплекси й екосистеми верхів`я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона» опублікувала дві наукові статті. Протягом 2008-2009 рр. (за сумісництвом у вільний від навчання час) працювала на посаді лаборанта лабораторії геоекологічних технологій ЛНУ ім І.Франка. У 2009 р. отримала диплом з відзнакою за спеціальністю “Магістр географії. Викладач. Геоеколог”.
З жовтня 2009 року по листопад 2010 року працювала на посаді старшого лаборанта кафедри фізичної географії Львівського національного університету імені Івана Франка. У 2010 році стала аспіранткою денної форми навчання кафедри фізичної географії Львівського національного університету імені Івана Франка. З лютого 2012 року знаходиться у декретній відпустці.

Наукові інтереси: робота над кандидатською дисертацією “Природний потенціал ландшафтів Прибескидського передгір'я”; гірське ландшафтознавство, основи ландшафтної екології, зокрема дослідження потенціалу природних ресурсів, передгірських ландшафтів, вивчення природного потенціалу стійкості ландшафтів до антропогенного навантаження та ландшафтної будови передгірних ландшафтів Українських Карпат.

ОСНОВНІ НАУКОВІ ПРАЦІ

Черемха Т. Поняття природного потенціалу ландшафту // Вісник Львів.ун-ту Серія геогр.2012. Вип. 40. Ч. 2. С. 211-216.
Ціцяла Т.Р. Рослинність природних територіальних комплексів околиць Чорногірського географічного стаціонару// Матеріали Х Всеукраїнської студентської наукової конференції «Реалії, проблеми та перспективи розвитку географії в Україні» Львів: вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009, ст. 77 – 87.
Савка Г.С., Березяк В.В., Ціцяла Т.Р. ГІС верхів`я Прута // Матеріали науково – практичної регіональної конференції, присвяченої 30-річчю навчальної і наукової діяльності Чорногірського географічного стаціонару «Природні комплекси й екосистеми верхів`я ріки Прут: функціонування, моніторинг, охорона» Львів: вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2009, ст. 34.